Indtil 23. august kan borgere i Randers indstille deres bud på den borger, som har præget og gavnet Randers allermest det seneste år

 

Normalt uddeles prisen hvert år i Randers Festuge i uge 33, men grundet den ekstraordinære situation med Corona, er prisoverrækkelsen i år blevet udskudt til et endnu ikke offentliggjort arrangement i løbet af efteråret.

“Selvom Randers Festuge er aflyst i år, holder Randersborger-Komitéen selvfølgelig fast i den årlige tradition med at hædre årets randersborger, som de har gjort siden 1977,” forklarer Mette Bertelsen, eventchef i Randers Kommune.

Prisen går til en borger, som har gjort en særlig indsats for Randers det seneste år, og som har skabt en særlig positiv udvikling, som også kan mærkes uden for kommunegrænsen. Det kan være inden for erhvervslivet, idræt, kultur, ungdom, ældre, musik, byudvikling eller andet.

“Selvom det har været et særligt år, hvor nedlukningen satte en dæmper på en masse aktivitet og arrangementer, er der en masse hårdtarbejdende borgere, som hver dag gør en forskel og sætter vores by og kommune på landkortet. Vi håber på at få tilsendt en masse gode forslag til kandidater,” fortæller Mette Bertelsen.

Det er Randersborger-Komitéen, der vurderer alle kandidater og står for den endelige udvælgelse. Komitéen består af fem byrådsmedlemmer, repræsentanter fra Randers Turistforening, Erhverv Randers, Kulturelt Samvirke og Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR).

I år vil overrækkelsen foregå ved et arrangement i løbet af efteråret.

 

Du kan indstille din kandidat til Årets Randersborger på: randers.dk/om-os/fakta/aarets-randersborger/