”Visse byrådsmedlemmer og partier lytter ikke, når bestemte personer/partier frembringer forslag eller ytrer sig”.

Det er den vigtigste konklusion, der blev givet, i den såkaldte Muusmanns undersøgelse vedr. samarbejdets/demokratiets sande tilstand i Randers Byråd, foråret 2020.

Dem, der ikke lytter, er reelt de samme partier, som jeg i to sommer-læserbreve har benævnt Byrådets magtmonopol: Socialdemokratiet og Venstre; der på de fleste stræk opfører sig som en enhed.

Radikale havde lige før sommerferien to konstruktive forslag på byrådets dagsorden. Det ene handlede om en forbedret indkøbspolitik, det andet gik ud på, at Randers Byråd skal vedtage grønne budgetter under budgetforhandlingerne (for at skærpe byrådets grønne fokus).

Alle partier støttede Radikale Venstres to forslag, undtagen Venstre og Socialdemokratiet. De fejede dem af bordet (DF sagde kun Ja til det ene!).

 

Radikales forslags skæbne er to dugfriske eksempler på, at der ikke lyttes, når forslag ikke kommer fra V+S magtmonopolets baghave. I tidernes morgen, har mange gode forslag fra de mindre partier ikke fået lov til at se dagens lys; det tåler Venstre og socialdemokratiet nemlig ikke. Andre partier skulle jo nødig få for gode karakterer hos kommunens vælgere, må magtmonopolet tænke.

 

Det er et kæmpe demokratisk problem for vores kommune, at to partier har hele 70% af byrådets pladser. Bl.a. fordi mange gode tiltag og ideer ikke får lydhørhed hos Venstre og Socialdemokratiet; jf. Muusmanns rapportens vigtigste konklusion.
Og fordi magtfuldkommenheden får love til at blomstre mere end godt er.
Styrkes de mindre partier, gives magtmonopolet et mere konstruktivt og frugtbart mod og medspil.

 

Inden for erhvervslivet er monopoler noget skidt, det er det også i politik, konstaterer jeg.

Indenfor erhvervslivet lovgives der for at tøjle monopolernes hærgen. Politiske monopoler kan ikke tøjles ved lovgivning – et bedre og mere mangfoldigt lokaldemokrati er ene og alene op til vælgerne, når kommunevalg afholdes. Sådan er det jo.

Jeg gentager: Monopoler er noget skidt, også i politik!

 

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre