Af Rasmus Bøgh Vinther, (EL)

Den kollektive trafik i Randers står endnu engang over for betydelige forringelser. Regionen har længe været involveret i nedskæringer i Randers, men nu er det byrådets tur til at følge samme mønster.

Som en konsekvens nedlægger man de facto bybuslinje 4, så den kun vil have fem afgange i hverdagen: to om morgenen og tre om eftermiddagen. Dette er en markant reduktion sammenlignet med de nuværende 28 daglige afgange.

Dette sker på trods af, at linje 4 har oplevet en passagerfremgang på 9 procent i første halvår af 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Hvis man ser på alle ruter, som Randers medfinansierer, har der været en samlet fremgang på 12 procent. Selvom det stadig er under niveauet fra 2019, er det vanskeligt at sammenligne på grund af omstruktureringen i 2020, hvilket har resulteret i færre påstigere, men længere rejser.

Nedskæringerne virker unødvendige, især da Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten allerede i april fremlagde et forslag, der kunne reducere kørselsudgifterne og samtidig styrke den kollektive trafik. Dette forslag blev sendt til budgettet af Miljø- og teknikudvalget, men er desværre aldrig blevet undersøgt nærmere eller regnet på, hvilket er skuffende.

Forslaget inkluderede ideer om at se, om kunne forbedre busfremkommeligheden ved visse kryds, hvilket nu ser ud til at blive implementeret efter forvaltningens indstillingen. Det er ikke mindre end tre måneder siden Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige sagde nej til præcis det samme i byrådssalen. Nu siger de øjensynligt ja. Det saglige vejer altså mindre end hvem der fremstiller forslagene, ser det ud til.

Det er ikke tid til nedskæringer, især ikke før effekten af omorganiseringen i 2020 er blevet evalueret. Disse forringelser vil sandsynligvis føre til færre passagerer og mindske de synergier, der eksisterer i Randers’ nuværende bybusnetværk.

Selvom de foreslåede tilpasninger er fine i sig selv, kan de ikke opveje de negative konsekvenser af de facto nedlæggelsen af linje 4. Havde man implementeret disse tilpasninger uden at fjerne linje 4, ville det markant styrke den kollektive trafik i Randers.

Disse konstante nedskæringer er det, vi kan kalde en dødsspiral. Næste år vil der være færre passagerer og formentlig et underskud der skal dækkes, hvis man ikke vil det, så må man skære ned igen. Hvorefter processen så gentager sig, år efter år.

Desuden signalerer man, at man er villig til at gå på kompromis med klimaambitionerne. For at spare penge vil byrådsflertallet forlænge kontrakterne med Umove, der driver bybusserne. Selvom dette i sig selv er acceptabelt, er bekymringen, at det kan betyde, at der ikke investeres i nye, mere miljøvenlige busser.

Dette er relevant, da alle bybusser i Randers – som den eneste af Danmarks seks største byer – er dieselbusser. Randers havde oprindeligt planer om at skifte til fossilfrie busser i 2024 som en del af klimaplanen, man vedtog i maj 2021 og kunne derved årligt spare 8.200 tons CO2. Det er bekymrende at se byrådet allerede i 2024 overveje at svigte de klimamål, de selv har vedtaget.