Beboermøde mellem godt 30 borgere, landskabsforening og kommunen betyder, at der nu skal findes nye konkrete løsninger på området omkring tinghuset og det nyopførte springvand.

Alt tyder på, at beboernes underskrifter og måbende reaktioner på det nye vejforløb ved Møllegade betyder, at der også sker ændringer i området. Men tidligst i 2024.

Beboerne har undret sig over pullerter der gør den brede gade mindre og vejforløbet buet og svær at følge og en masse andre ulogiske beslutninger, såsom at placere to parkeringspladser lige ved siden af springvandet Iguanbryderne.

Men nu er der håb efter et beboermøde mellem folk fra Veje og Trafik i Randers Kommune og omtrent 30 beboere fra Møllegade, Schousgade og Laurentiigade, samt formanden for Foreningen for By- og landskabskultur i Randers Kommune.

Foreningen er den direkte årsag til ændringen af Møllegade, da de velmenende kunstelskere ville give et af Randers ældste springvand en fortjent placering i Randers. Det har de arbejdet på i flere år.

Derefter gik det galt, da kommunens folk og politiet meget hurtigt skulle finde de bedste løsninger for både trafikken, ønsket om at tre sløjfede parkeringspladser skulle erstattes, og man skulle også sørge for, at man rent faktisk havde det bedste udsyn til springvandet fra alle sider.

Vi befinder os på Møllegade i området omkring Tinghuset, Randers Arrest, sundhedshuset og biografen. Illustration: Kian Johansen via Datawrapper

Ingen nemme frugter

Det blev noget »juks«, som Birthe Jensen formulerede det. Hun er afdelingsformand for afdeling 43 Møllegade/Schousgade under Randers Boligforening af 1940 og den primære årsag til, at beboerne nu er blevet hørt. Hun har stemt dørklokker, ringet til folk i forvaltningen og samlet underskrifter ind.

»Det var virkelig skønt. Det var meget positivt, det må jeg sige,« lyder det om mødet.

Hun håber, at man nu vil kigge på at lukke Nørrestræde helt eller delvist. Og lave de ekstra parkeringspladser på Tinghusets areal og lukke af med en kæde ud mod Møllegade. Og så fjerne dem tæt på springvandet.

Birthe Jensen er glad for mødet med kommunen og borgerne. Hun føler, at der er blevet lyttet efter og at kommunens folk har forstået udfordringerne i Møllegade og Schousgade-kvarteret. Illustration: Kian Johansen via Canva

Ret nemt. På papiret.

»Det er større ændringer, der skal ske i området, så der er ikke lige nogle helt lavthængende frugter. Vi kan ikke bare lukke Nørrestræde eller lave nye parkeringspladser, indtil der er truffet en politisk beslutning og indtil vi har undersøgt forholdene grundigt. Det kommer jo til at koste penge at ændre forholdene,« siger sektionsleder Magnus Vilstrup Andersen fra Veje og Trafik i Randers Kommune.

Der går tid med det

Han tilføjer:

»Alle ændringerne har jo også en afsmittende effekt på hele området. Det får også en betydning, når hele Thors Bakke er fuldt udbygget. Så det er ikke bare lige til. Det lyder så dejligt nemt, men det er det bare ikke.«

Der skal blandt andet kigges på trafikstrukturen, selve pladsudformningen, æstetikken og hvordan folk færdes i området først. Alt tyder på, at politikerne i Miljø- og Teknikudvalget først får præsenteret en sag tidligst i andet kvartal 2024.

Magnus Vilstrup Andersen var meget positiv over alle budskaberne fra beboerne.

»Vi fik en rigtig god konstruktiv dialog frem og tilbage om de ønsker og tanker beboerne har. Forslagene var virkelig konstruktive og borgerne kom med mange gode forslag. Men der var selvfølgelig også nogen, der var modsatrettede.«

Kan du svare helt konkret på, om det nuværende vejforløb bliver ændret?

»Jeg 99% sikker på, at vi kommer til at lave en ændring i området, ja,« bekræfter Magnus Vilstrup Andersen.