I Randers-bydelen Vorup skal et nyt dige beskytte området mod skybrud, stormflod og vandstandsstigninger.

Vandmiljø Randers og Randers Kommune går nu i gang med det ambitiøse klimatilpasningsprojekt: Storkeengen. I første omgang skal det nye dige anlægges og senere på året anlægges et regnvandsbassin i engområdet.

-Vi har fået at vide af borgere i området, at der i 60’erne var en stormflod, der oversvømmede området helt op til Jægergade,” fortæller Lisa Melgaard, der er projektleder for klimatilpasning og -udvikling i Vandmiljø Randers.

.Alt efter hvordan diget sætter sig, forventer Vandmiljø Randers, at diget er færdigt i løbet af 2022/2023.

Som en sidegevinst anlægges der stier på det nye dige så man kan opleve naturområdet på tæt hold.

For at undgå gående og cyklister møder de tunge maskiner, som krydser stien til og fra diget og byggepladsen, har man valgt at afspærre cykel- og gangstien. Er man gående eller cyklende hen over Blå Bro mod eller fra Vorup, vil man derfor i perioder blive ledt via Gl. Stationsvej.

Skilte vil guide forbipasserende.