Oprindelig var planen først at bygge en ny daginstitution i det sydøstlige Randers i 2023, men et stigende antal børn gør, at der bliver mangel på pladser allerede i år.

På mødet i går besluttede Randers Byråd derfor at fremrykke projektet, der blandt andet også skal understøtte byudviklingen i Munkdrup. Der er afsat 21,5 millioner kroner til byggeriet.

Det er desuden besluttet at Børnehaven Tryllefløjten i Romalt udvides med to vuggestuegrupper med plads til i alt 26 børn. Samtidig arbejder forvaltningen på at finde flere dagplejere i området.