Kommunaldirektøren, og et enigt Randers byråd, har nu i forening handlet konstruktivt på det påbud Styrelsen for Patientsikkerhed gav Huset Nyvang. Flere ressourcer gives, og nye bedre tider ses nu på Huset Nyvang.

Snart følger den af Byrådet bestilte ældreundersøgelse. For Radikale Venstre handler undersøgelsen ikke om, at vi skal have et meget kritisk eftersyn på ældreområdet. For os handler den især om, at undersøgelsen, er en god måde at blive klogere på, så byrådet følgelig kan tage gode beslutninger til gavn for vores ældre borgere, de pårørende og personalet.

For Radikale er det vigtigt, alle stemmer høres i ældreundersøgelsens proces. Det er jo indlysende, at ældrecentre kan lære af hinanden, og ad den vej løfte hinanden positivt. Både de gode og dårlige fortællinger skal frem i lyset. De gode historier skal bruges, de dårlige luges væk.

Radikale Venstre ser også ældreundersøgelsen som en super-dialog. De ældre, de pårørende, ”medarbejderne på gulvet” og relevante ledelsesniveauer høres.

Dialog og samtale hele vejen rundt, er nøglen til at få god viden og informationer til konstruktive og løsningsorienterede handlinger – og det med et overordnet mål for øje: vores ældreområde løftes til gavn for alle involverede parter i hele kommunen.

Nu når talen også drejer sig om medarbejdere, ved vi Radikale godt, at der er rigtig mange af vores personaler på ældreområdet, der dagligt står op, og giver vores ældre god pleje og omsorg. Rigtig mange ældre er glade for personalets indsats og nærvær i dagligdagen; og det på alle ældrecentre. Denne indsats har vores største respekt.

I de seneste måneder har der været skygget for den vigtige fortælling. De mange gode indsatser i ældreplejen skal selvfølgelig italesættes. Det er hermed gjort fra De Radikales side.

 

Søren Mikkelsen
Formand Radikale Venstre
i Randers Kommune
Østermarksvej 53
8983 Gjerlev

 

Poul Rubach
1. suppleant
Randers Byråd
Bækkevej 28, Harridslev
8930 Randers NØ