Det kommer til at larme i Randers midtby fra næste uge.

Særligt i området Vestervold og Hvidemøllevej.

Her indledes nemlig arbejdet med en ny bro.

Den eksisterende bro over jernbanen ved Hvidemøllevej skal erstattes af en ny, som kommer til at ligge 50 meter længere mod vest – i forlængelse af Vestervold.

Det forventes, at der vil blive arbejdet med spuns og pæle i døgndrift fra den 24. – 26. februar og igen 3. – 5. marts.

Fra midt i marts forventes arbejdet at kunne udføres udelukkende i dagtimerne. Arbejdet med spuns forventes afsluttet i slutningen af marts og hele anlægget ventes færdigt i januar 2022.