Mens regeringen nøler, er vi i Venstre klar til at arbejde for et Danmark i bedre balance med vækst, udvikling og bosætning i hele landet. Vi har en målsætning om at skabe 7000 flere studiepladser uden for de store byer i 2025.

Flere virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft, og derfor vil vi fordoble det decentrale grundtilskud og dermed give uddannelsesinstitutionerne en tilskyndelse til at udbygge studiemiljøerne uden for de store byer. Når vi samtidig kan se, at mange virksomheder uden for de store universitetsbyer har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft, kan vi løse to problemer på én gang. For med en stor efterspørgsel på arbejdskraft skabes over tid også en helt naturlig afsætning af de unge, der vælger at tage en uddannelse i Randers, Horsens eller Grenå frem for at søge mod København. På den måde kan vi også få gjort op med en grundlæggende skævhed. En større arbejdsløshed blandt akademikere i København og en tilsvarende mangel på akademisk arbejdskraft i Jylland. En udflytning af studiepladser vil også betyde, at flere unge vil kunne se en fremtid i den kommune, de er vokset op i. Når fem unge i dag flytter fra en yderkommune og til storbyen for at uddanne sig, flytter kun én tilbage.

Statsministeren har tidligere sagt, at regeringen vil flytte uddannelser ud af de store byer men har endnu ikke præsenteret nogle konkrete tiltag på området. Regeringen afviste tilmed at lave den nye jurauddannelse i Esbjerg i forbindelse med finansloven for 2021. Hvis ikke vi får bundet Danmark bedre sammen, også på uddannelserne, risikerer vi at gøre problemerne endnu større. Vi skal med andre ord se handling bag statsministerens flotte ord. I Venstre er vi klar til at placere nye udbud af uddannelser uden for de store byer. Det er næppe en løsning, der er populær i de større byer, men det er nødvendigt at se på, om der er behov for flere uddannelser i byer, der i forvejen har mange studerende. For det er vel ikke finere at læse til pædagog i København end i Grenå.

 

Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget (V)