I efteråret betød et udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland, at der pludselig skulle slagtes markant flere grise hos Danish Crown i Danmark.

Mængderne blev dog så store, at koncernen måtte indføre venteliste for nye andelsejere og kvoter for andelsejernes leverancer, så servicen af andelsejerne kunne opretholdes.

Nu er situationen stilnet så meget af, at Danish Crown igen har en kapacitet, der kan matche den løbende tilmelding af grise til slagtning.

Det betyder også, at kvoterne for andelsejernes leverancer afskaffes med virkning fra 15. marts.