På Værket i Randers har bygningerne efter 30 års anvendelse brug for at blive renoveret.

Blandt andet er der to akutte opgaver, der snarest skal igangsættes.

Det gælder renovering af køkken og restaurant samt etablering af et elektrisk scenetræk.

Sagen er netop behandlet i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget

Her blev det besluttet at give et tilsagn om et rentefrit lån i kommunekassen på op til 8 mio. kr. til renovering af køkken og restaurant på Værket, i det omfang, der ikke opnås fondsfinansiering.

Sagen om et elektrisk scenetræk blev udsat.