Vejdirektoratet foretager i disse uger et forsøg med at udlægge miljøvenlig genbrugsasfalt på Rute 16 ved Sdr. Borup syd for Randers.

Forsøget skal udvikle en mere bæredygtig metode til at reparere eller udskifte de bærelag, der ligger lige under asfalten på vejene.

Den specifikke CO2-besparelse, som metoden medfører, tør områdechef Søren Andersen fra Vejdirektoratet ikke angive på nuværende tidspunkt.

-Der er dog ingen tvivl om, at metoden potentielt kan give os en betydelig CO2-gevinst og ikke mindst et meget mindre forbrug af råstoffer, siger han.

Der er tidligere blevet eksperimenteret med metoden i udlandet, primært USA og Sydafrika.