Når et flertal i Silkeborg byråd træffer en beslutning, der er i strid med loven, må det få konsekvenser.

Det er da heller ikke mange måneder siden, at Miljøstyrelsen slog fast, at en øget grødeskæring i Gudenåen ville være ulovlig.

Grødeskæring i Gudenåen er ulovligt grundet et EU-regulativ, der er sat i verden for at beskytte naturen.

Selvfølgelig er det et problem, at grødevæksten får vandstanden i åen til at stige. Men vælger man at fortsætte den nuværende praksis, vil problemet blot blive forværret.

Når alle vandplanter maskinelt beskæres, giver det optimale vækstforhold for hurtigere voksende vandplanter som for eksempel pindsvineknob. De “dårlige” vandplanter nyder fremme og udkonkurrerer de gode vandplanter som tusindblad og vandranunkel.

Noget andet er, at vælger man at bygge hus i en ådal, så må man betale prisen. Dalen er formet igennem årtusinder til opbevaring af vand – det giver liv til padder og fugle osv. Det er naturligvis ikke klogt at bygge, hvor naturen lagrer vand. Vi har en arrogant holdning til naturen og tror, vi er klogere end den planet, der har skabt os og desuden har formet landskabet igennem millioner af år.

Henrik Leth
Medlem af byrådet (S)