Søndag den 15. august stod Randers Cykelklub af 1910 for 44. gang for afvikling af det traditionsrige Fjordløbet.

Som det er fremgået af pressen desværre med et kraftigt faldende deltagertal her i år, hvor under 700 deltog. Næsten en halvering i forhold til 2019. I 2020 blev løbet i lighed med så meget andet jo aflyst grundet Corona.

Netop usikkerheden omkring Corona og en sen annoncering, da man først sent kendte alle krav til Corona-retningslinjer har helt sikkert medvirket til det lave deltagerantal.

Fra 3F Randers er vi dog glade for, at løbet blev afholdt og vores 107 deltagere havde en rigtig god dag, og jeg vil på vegne af samtlige deltagere gerne sende en stor tak til cykelklubben.

Det er jo et stort arrangement med rigtig mange hjælpere – både ved startstedet samt de mange steder ude på de forskellige ruter. Så I fortjener som cykelklub en rigtig stor tak og anerkendelse for jeres store arbejde.

Selvfølgelig skal det også gerne give et tilskud til klubbens arbejde, og med det faldende deltagertal kan vi jo alle frygte for, om vi næste år igen får lov at opleve fællesskabet kombineret med lidt tiltrængt motion.

Vi håber, I som cykelklub vil give Fjordløbet en ny chance næste år, og se om vi ikke igen kan få hævet deltagerantallet. Vi når sikkert ikke igen op på de 5.000 deltagere, som var med, da løbet for år tilbage havde sin største tilslutning, men mindre kan selvfølgelig også gøre det.

Og vi synes, Randers og Randers-ugen vil miste meget, hvis Fjordløbet skulle stoppe.

Selvfølgelig forandres verden, og alt vil ikke blot fortsætte i al evighed men afløses så af noget andet. Men netop Fjordløbet som et motionsløb for såvel de trænede på 100 km ruten og motionisterne på 35 km ruten bør kunne fortsætte.

Der er så meget fællesskab denne dag, og så meget glæde for mange familier med deltagelse af børn, forældre og bedsteforældre, at løbet har sin klare berettigelse.

3F Randers modtog for 4. år i træk pokalen for største hold, og det er vi da både glade for og stolte over. Men vi håber, rigtig mange virksomheder næste år igen vil tilmelde sig og dermed være med til at skabe sikkerhed for et fortsat Fjordløb som en del af Randers-ugen.

Vi vil fra 3F Randers garantere, at vi igen er med – og igen med et stort hold.

Vi håber derfor, at Randers Cykelklub af 1910 igen i 2022 vil stå som arrangør, og så må vi alle bakke op og sørge for mange tilmeldinger.

Men endnu engang – stor tak og ros til vores lokale cykelklub og deres mange hjælpere for et flot Fjordløb sidste søndag

 

Jan Guldmann
Næstformand i 3F Randers