Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Om få år er Randers Havn flyttet ud af byen og længere mod øst og de forskellige virksomheders lejemål på havnen er opsagt. Efter planen skal det ledige havneområde herefter bebygges med boliger kaldet Flodbyen Randers.

Det med navnet ”flodbyen” skal tages med en vis gran salt. For i stedet for en levende flod med strømmende vand fra Gudenåen gennem Randers by, får vi i stedet et regnvandsbassin med stillestående vand uden skibstrafik og liv, som er det, vi værdsætter, når vi besøger andre havnebyer i Danmark.

Derfor vil jeg give Peter Møller Kjeldsen fra Østbro listen fuldstændig ret, når han påpeger, at vi i Randers er ved at begå en kæmpe uoprettelig fejl. Ved at afskrive os muligheden for at tilbageføre Gudenåens oprindelig løb gennem det nordlige havne bassin. Randers by opstod netop, fordi Gudenåen løb igennem vores område.

”Derfor er det nu allersidste chance”! For at undgå at lave en uoprettelig brøler. Hvis vi skal redde genopretningen af Gudenåen/flodens oprindelige løb gennem Randers by. Så vi igen får en rislende å, gennem Randers by, frem for en kopi af det Døde Hav.

Jeg savner, at alle borgere, arkitekter, byplanlæggere, miljøfolk og naturelskere, der elsker Randers om at komme på banen, inden det er for sent.