Af Vitus Jordan, formand for foreningen Lev Randers

Skandalen fortsætter. 14. november ophævede byggeklageenheden Randers Kommunes byggetilladelse til sit eget bostedsbyggeri af ti lejligheder i Neptunvejs service- og erhvervsområde. Det strider nemlig mod kommunens egen lokalplan. Man må helt enkelt ikke bygge boliger her.

Trods dette har kommunen valgt at fortsætte opførelsen i en noget kæk forventning om at kunne lovliggøre via en ny lokalplan, begrænset til matriklen.

Man kan nemlig spørge sig selv, om den fremgangsmåde nu er heeelt fin i kanten.

Altså, at en myndighed har beføjelser til at lave regler og rammer, som skal gælde for alle; bryde dem, og derpå lave reglerne om, så de passer til, hvad myndigheden er i gang med.

Det 12 år gamle og 48 lejligheder meget store bosted ligger der allerede, og det skal selvfølgelig blive liggende, selv om det altså også i sin tid er opført i strid med lokalplanen. Men der skal ses på det med helt nye øjne. Det er et sted, hvor folk vil have deres hjem i mange årtier.

En lokalplan, der ligger klos op ad en motorvej, skal ind over Vejdirektoratet, så der kan sikres den nødvendige støjbeskyttelse af eventuelle boliger. Humlen er, at Direktoratet ikke ved, at der ligger boliger i det lokalplanområde, som Neptunvej hører til – så det er ikke sket, og kommunen har heller ikke taget initiativ til det.

Bostedet ligger altså meget åbent og i nogle ydre omgivelser, der slet ikke egner sig til hjem for udviklingshandicappede. Eller andre mennesker for den sags skyld.

Det hører med til billedet, at trafiksikkerheden på Merkurvej, Marsvej og Neptunvej desværre er langt under lavmålet for gående og mange andre såkaldt svage trafikanter.

Det meste foregår på de motoriserede trafikanters præmisser. Og den er helt gal, for folk skal selvfølgelig kunne færdes uden risiko for at blive kørt ned.

Man kan ikke være bekendt at placere endnu flere udviklingshandicappede her.