Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme til valget et andet sted end der, hvor du er tilknyttet

 

Hvis det valgsted, hvor du er tilknyttet, ikke opfylder dine tilgængelighedsbehov, så kan det være en god ide enten at få skiftet valgsted eller alternativt brevstemme. UlykkesPatientForeningen opfordrer til, at man tager kontakt til sin kommune, hvis man er i tvivl om tilgængeligheden på valgstedet.

“Rigtig mange kommuner har heldigvis allerede helt styr på tilgængeligheden, men hvis du er i tvivl, så kontakt din kommune og spørg. Man kan nemlig desværre ikke regne med, at der er lige tilgængeligt overalt,” siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen og fortsætter:

“Ud over tilgængeligheden, så spørg også din kommune, om der fx er et hæve-sænkebord på dit valgsted eller andre hjælpemidler, der kan lette din stemmeafgivning. Mennesker med handicap skal også være en naturlig del af valghandlingen; det er jo demokratiets festdag, når der er valg, så det er vigtigt, at rammerne er i orden.”

Udover at søge om et andet valgsted, er der også mulighed for at stemme i eget hjem eller brevstemme.

Du kan søge om at stemme hjemme ved at udfylde et ansøgningsskema, som du kan få ved at kontakte din kommune eller finde på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.  Også her kan man søge om at brevstemme i eget hjem fra 19. oktober.

Husk i øvrigt, at der allerede nu og frem til og med fredag 12. november kl. 16 (fredagen før valgdagen) er mulighed for at brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark.

Du kan søge om at ændre valgsted hos din kommune fra tirsdag 19. oktober til senest mandag 8. november kl. 12.

Læs mere om reglerne for valg på borger.dk eller på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside valg.im.dk.