Det er ingen hemmelighed at en valgkamp kan være en tung affære klimamæssig. Og især valgplakater vejer tungt. Kandidaterne har dog tænkt over belastningen og handler i år på klimaproblematikken

 

PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Din Avis har lavet en rundspørge blandt de opstillede partier og lister om deres overvejelser om valgplakaters klimabelastning. Og samtlige opstillede svarer, at de tænker nøje over genbrug og genanvendelse af de mange plakater, der kommer op i lygtepælene over hele kommunen fra lørdag 23. oktober.

Flere partier/lister genbruger plakater fra valg til valg, hvis dette er muligt i forhold til kandidaterne og hvis plakaterne ikke er ødelagt af vejr og vind. Andre partier/lister har indkøbt mere klimavenlige plakater – både hvad angår materiale og tryk.

Hos Det radikale Venstre svarer Søren Mikkelsen:

”Vi er opmærksomme på den miljøbelastning valgplakater, og øvrige valgmaterialer udgør. Der er fra centralt hold udbudt en mængde miljøvenlige plakater, så vi er i gang”.

Partiets afdeling i Randers afleverer de overskydende og ødelagte plakater på genbrugspladsen, hvorefter de sendes til genbrug.

Hos Enhedslisten er de i gang med en løbende udskiftning af deres valgplakater, så nyindkøbt til dette valg er pap-plakater. Plakater, som ikke kan genbruges, bliver afleveret til genbrug.
“Vi genanvender så mange plakater som muligt. Vi livsforlænger blandt andet ved pålimning af ny løs plakat eller reparerer”, fortæller Kalle Nielsen fra partiet i Randers, der generelt er en stor fortaler for den grønne omstilling:
”Valgplakater er jo forbrug af ressourcer uanset materiale. Desuden er både opsætning og nedtagning klimabelastende. Vi anerkender problemstillingen, og er åbne overfor alle gode forslag”, svarer han Din Avis.

 

Genbrug i Langå
SF i Randers forklarer at alle tryksager jo er klimabelastende, men at undersøgelser viser, at valgplakater virker og derfor er partiet også nødt til at bruge dem.

”Men, vi forsøger at mindske belastningen mest muligt. Vi har købt plakaterne gennem vores partikontor, som, så vidt jeg er informeret, netop har sørget for, at udvælge trykkerier, hvor der er styr på produktionsprocessen, hvor der arbejdes under overenskomst, og hvor man har fokus på materialer. I Randers bliver brugte valgplakater samlet på genbrugspladsen, og efterfølgende kørt til Langå, hvor de bliver granuleret, og dermed til ny genbrugsplast”, siger Tage Overgård Poulsen fra partiet.

Det 150-årige gamle parti – Socialdemokratiet – har i flere år erkendt hvilke veje vinden blæser, når det kommer til genanvendelighed af valgplakater. Partiet genbruger nemlig også de plakater, der er egnede.

“Ved dette valg er alle plakater af Borgmester Torben Hansen blevet klistret op på plastplader fra KV17. Nogle af pladerne har tilmed været brugt til folketingsvalget i 2019. De nye plader, vi har indkøbt i forbindelse med KV21, vil ligeledes blive tørret og oplagret til næste valg. Alle plader bliver genbrugt så mange gange, det er muligt. De plastplader, der går i stykker, bliver kørt på genbrugspladsen”, oplyser Jonas Fuglsang fra partiet.

 

Ikke fan

Den nye liste – Østbroen – fortæller at de nok hænger færre plakater op end deres modkandidater.

“Vi har gjort os stor overvejelser vedrørende plakater. Vi er nok det parti, der har færrest plakater, og det er et bevist valg. Vi tager stort ansvar på at opsætning og nedtagning sker korrekt og ordentligt, og sikre at plakaterne kommer til genanvendelse”, siger spidskandidat Erik Bo Andersen fra Østbroen.

Listen har valgt en bæredygtig løsning fra valgplakater.dk. Her består plastikpladen, som portrætterne skal pålimes af 216 grams plast, der kan bortskaffes som genbrugelig plast. Desuden slår leverandøren sig op på, at der ikke sker social dumping på deres fabrik i Danmark.

Kristendemokraterne er ikke er så synlige i medierne, ser de sig nødsaget til at hænge i lygtepælene.

“Vi benytter plakater der, ifølge leverandøren, er miljøvenlige – hvad det så end er”, forklarer Max Munch.

“I det omfang plakaterne ikke er ødelagte, hvis muligt pga. personer og det budskab som evt. står på plakaten. Plakater der ikke kan genbruges, afleveres på genbrugspladsen”, fortæller Max Munch fra Kristendemokraterne i Randers.

 

Genbrug og strategi

Hos Velfærdslisten anerkender de, at plakater er en del af valgkampen.

“Vi brugte til valget i ´17 plastplakater, og vi genanvender til dette valg, de plakater, som ikke gik til i vind og vejr. Vi har, på trods af flere genanvendelige plakater, valgt at få trykt lidt flere personplakater, da der er kommet nye kandidater til. Planen er, at vi foreløbig gemmer plakaterne efter valget, og så ser vi om de skal bruges til endnu en omgang”, siger Pernille Heibøll Sørensen fra Velfærdslisten.

Dansk Folkeparti har købt 300 nye plakater, som Nicolai Carlson Estrup, der er første suppleant til Byrådet, håber på at kunne genbruge ved kommende valg. De valgplakater, der går til, smides ud til genbrug.

Liberal Alliance gør sig også overvejelser i forhold til valgplakater, men har valgt en strategi, som de ikke vil fortælle om, før de går på gaden til den store ophængningsdag på lørdag 23. oktober. Det oplyser Louise Hellmund, der er spidskandidat, i en mail.

Venstre er også klimabevidst. Partiet i Randers har også bestilt plakaterne i et materiale, der kan genanvendes.

“Vi har netop indgået en aftale med en virksomhed i Mariager, der har specialiseret sig i netop dette forretningsområde. Virksomheden er Aage Vestergaard Larsen A/S, som er nordens største virksomhed indenfor genanvendelse af plast i høj kvalitet. Aage Vestergaard Larsen er førende eksperter indenfor det som betegnes som mekanisk recycling, hvor de udtjente plastmaterialer genanvendes på en måde, så de får nyt liv og kan anvendes i nye produkter igen. Dette giver god mening, ikke mindst for klimaet”, fortæller partiet.

Og så lover samtlige partier at de selvfølgelig vil opsamle plastikstrips fra jorden ved nedtagning af plakaterne.

 

Ingen plakater

Enkelte partier og lister er dog så langt fremme i deres miljøovervejelser med plakaterne, at de er parate til at droppe dem, hvis resten af kandidaterne følger trop.

”Personligt mener jeg, det er helt forkert, at der bruges så store ressourcer på valgplakater, det burde være nok at partier og lister i fællesskab satte plakater op på fælles standere på udvalgte steder i hele kommunen. Så kan de sparede penge måske bruges på et fælles grønt projekt, skovrejsning eller lignende”, siger Søren Mikkelsen, Radikale Venstre, Randers.

Max Munch fra Kristendemokraterne i Randers mener også, at man kan droppe den gamle tradition med plakaterne.

“Mit overordnede ønske er, at vi dropper valgplakater. For nogle år siden, havde nogle af partierne en helt uformel snak om at undlade at bruge valgplakater. Der var forskellige holdninger, men der blev ikke aftalt noget”, siger han.

Velfærdslisten er også klar til at droppe valgplakaterne, hvis der kan opnås en fælles forståelse fra alle de opstillede partier/lister.

Dog kan traditioner være svære at droppe, da flere partier laver netop ophængningsdagen til en festdag og officielt start på valgkampen.

SF vil gerne give plakaterne videre til skoleklasser til brug i den kreative undervisning – men bagsiden vel at mærke.

“Plakaterne er et fantastisk undervisningsredskab. Bagsiderne egner sig fortrinligt til at skrive på med en kraftig tusch. I undervisningsbrug kan man bruge dem når der skal skrives forslag og løsninger på opgaver, som skal præsenteres for en gruppe, en klasse, eller en anden forsamling.

Hvis der er skoler eller undervisningsinstitutioner der kan bruge ideen, er jeg sikker på at både SF og de fleste andre partier hellere end gerne samler nogle hundrede plakater sammen til det formål. Det er nemlig langt sjovere at bruge dem, når der er mange forskellige, så giver det ud over undervisningen,  anledning til mange gode snakke om samfundsforhold” lyder det fra Tage Overgård Poulsen fra SF i Randers.