Sagsbehandlingstiden er blevet kortere, og færre får afslag.

Der er stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen i Randers Kommune.

Det konkluderer kommunen selv efter at have udsendt et spørgeskema til alle, der har fået afgjort en byggesag. 29 procent har svaret på skemaet, og her giver 91 procent udtryk for at være tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingen.

Når der bliver søgt byggetilladelse i Randers Kommune kommer afgørelsen i de fleste tilfælde inden for servicemålet, og det sker yderst sjældent, at sagen ender med et afslag, lyder det videre i pressemeddelelsen fra kommunen, der konstaterer, at sagsbehandlingstiden i løbet af det seneste år tilmed er blevet markant kortere, og det afspejler sig blandt ansøgerne, hvor tilfredsheden med byggesagsbehandlingen er stor.

Søger du om byggetilladelse i Randers Kommune, vil du i de fleste tilfælde få en afgørelse inden servicemålet, og det vil være yderst sjældent, at din sag ender med et afslag. Sandsynligvis vil du også være blandt de over 90 procent, der giver udtryk for at være tilfredse med den behandling, de har fået. Og har du søgt flere gange i løbet af de seneste år, har du måske også bemærket, at sagsbehandlingstiden er blevet kortere.

29 dage kortere

Det billede blev for nylig præsenteret for de virksomheder, der oftest søger om byggetilladelse i Randers Kommune.

Her var ingeniører, arkitekter, typehusfirmaer og lignende samlet på Cepheus Park til netværksmøde, der ud over et indblik i byggesagsstatistikken og sagsbehandlingen bød på oplæg om brandsikkerhed, de nyeste regler i bygningsreglementet og mulighed for netværk blandt deltagerne.

I løbet af 2023 modtog Randers Kommune godt 1.800 byggesager. I snit tog det 34 dage at få behandlet en ansøgning om et enfamiliehus i 2023 – 13 dage kortere end i 2022.

Og et simpelt erhvervsbyggeri blev sidste år behandlet på 38 dage – 29 dage kortere end i 2022. Samtidig blev der i hele 2023 kun givet afslag i ti sager, fordi det gennem dialog er muligt at nå frem til et projekt, der kan godkendes.

»Vi vil meget gerne i dialog med ansøgerne – også gerne inden ansøgningen er sendt af sted. Nogle gange kan der være brug for tilpasninger i projektet, så det overholder gældende regler, og kan det komme på plads tidligt i forløbet, bliver processen hurtigst og billigst for alle parter,« siger Carsten Riisgaard, der er sektionsleder af Byggesag & BBR.

gs