Vi er i dag rigtig afhængige af, at vores internet virker, og at der ikke er forstyrrelser og afbrydelser. Denne afhængighed er ikke blevet mindre efter corona, hvor rigtig mange arbejder mere remote og altså hjemmefra flere gange om ugen. Men er du en af dem, der ikke lige bor inde i byen kan det faktisk være rigtigt svært at finde godt internet, som bare virker hundrede procent størstedelen af tiden, og som er hurtigt. Hvis du er ejer af en virksomhed, er internettet også særligt vigtigt, hvorfor vi nu vil gennemgå henholdsvis fibernet og bredbånd, og hvordan disse er forskellige fra hinanden. Forhåbentligt har du derefter et bedre overblik over, hvilken der passer bedst til dig og din husstand eller din virksomhed.

Hvad er fibernet?

Kort fortalt så bliver fibernet leveret gennem et kapel, som er næsten usynlig for øjet, og som bliver transporteret med lyset. En af grundene til at vælge fibernet er, at det er lavet af glas og plastik, hvorfor denne løsning også er mere miljøvenlig end for eksempel bredbånd. Derudover er det en meget stabil og hurtig løsning, hvor du samtidig kan være helt rolig omkring dine data, fordi det netop også er en rigtig sikker løsning. Bor du i en husstand med mange personer, som bruger internettet, er fibernettet helt sikkert en rigtig god løsning, fordi den altså ikke sænker hastigheden, og er fuldstændig uafhængig af antal brugere. Den står således i modsætning til bredbånd på denne front. Men selvom der er meget positivt at sige om fibernet, så er det desværre ikke alle, der har mulighed for at få det installeret. Derfor bør du undersøge, om dette er en mulighed for dig eller ikke, før du begiver dig i kast med en masse. Er du en virksomhed, som ønsker fibernet, er dette helt sikkert den rigtige løsning på grund af den sikkerhed og lynhurtige hastighed, der er. Derfor kan du med fordel gå ind og læse mere på ”fibernet erhverv” på Google, hvor du vil finde mange søgeresultater, som kan hjælpe dig godt videre.

Bredbånd er den mest brugte i Danmark

På den anden side af fibernet finder vi bredbånd, som er den, der findes i langt de fleste husstande. Det er den ene alene af den grund, at fibernet ikke er nær så tilgængeligt som bredbånd. Ved bredbånd kan hastigheden svinge noget, især hvis I er flere i hustanden, og særligt hvis I også kan lide at spille eller se film via jeres internet. Men når dette er sagt, så er bredbånd stadig en anvendelig løsning, som mange bruger. Hvis du ikke har mulighed for at få fibernet på din adresse og må nøjes med bredbånd, så vil vi anbefale at researche alle udbydere godt igennem, da der her også kan være en rigtig stor forskel.