I flere år har renoveringen af Randers Gamle Rådhus fundet sted. Nu markerede reception at det er veloverstået.

I alt har ca. 25 håndværkere, som har bestået af murere, tømrere, facaderensere, malere og blikkenslagere, været involveret undervejs i den gennemgribende renovering- og restaurering af Det Gamle Rådhus.

Deres indsats og resultatet blev markeret ved en reception for håndværkerne forleden.

Selve arbejdet med at gøre det Gamle Rådhus fint i stand begyndte tilbage i juni 2020. Her blev rådhuset pakket ind i plastic for at undgå miljøgener i forbindelse med afrensning af gammelt maling og puds.

Siden da blev facader og vinduer genopbygget i oprindelig stil efter de metoder, som man brugte dengang, rådhuset blev bygget i 1778. Da man undervejs kunne konstatere større rådskader i tagkonstruktionen, besluttede man også at udskifte taget.

To års renovering

I august 2021 blev det sidste arbejde udført. Det Gamle Rådhus har dermed gennem de sidste 2 år gennemgået den største renovering, siden det blev flyttet tilbage i 1930. Dengang blev det hævet op på kraftige jernbjælker, så det kunne trækkes med tov. Det var nemlig blevet besluttet, at rådhuset skulle flyttes på grund af øget biltrafik.

»Det Gamle Rådhus er et helt særligt vartegn for vores by, blandt andet fordi det bærer på så rig en historie. Samtidig er det en bygning, mange borgere har et forhold til, blandt andet ved vielser. Derfor er det også vigtigt at bevare og passe på den flotte bygning. En kæmpe stor tak for et godt samarbejde skal især lyde til de udførende håndværkere. De har løst opgaven fra dag ét med professionalisme og stor respekt for bygningens historie,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Som tak for det flotte stykke arbejde og gode håndværk modtog håndværkerne også en minimodel af Det Gamle Rådhus i gave. På den måde fik de selv et lille stykke af Det Gamle Rådhus med sig hjem.

Kijo