Henning Friis Andersen, Vennelystvej 14 8960 Randers SØ

Har med interesse læst Debat i Din Avis Randers uge 5.

Her debatterer Kaj Larsen, Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskeriforening Aarhus Kommunes planer om at dumpe 930.000 kubikmeter slam og jord i Hjelm Dyb mellem øen Hjelm og østligste kyst af Syddjurs Kommune.

Kaj Larsen påpeger, at på grund af en stor vanddybde og et forholdsvis smalt løb mellem Hjelm og fastlandet findes der her noget af det fineste vand med flora og fauna, som han forudser vil lide stor skade, hvis projektet realiseres.

Med hensyn til det fine vand og en fantastisk flora og fauna, så er Hjelm Dyb er sand perle. Jeg er sportsdykker og undervandsfotograf. Sammen med min gode ven, ligeledes undervandsfotograf, Sven Erik Jørgensen, Sabro, foretog vi fra slut firserne og langt op i halvfemserne utallige dykninger og fotojagter i Hjelm Dyb. Mellem Klokkegrund og Hjelm går dybden ned til godt 30 meter og på grund af det relative smalle stræde forekommer der stærk strøm ved tidevandsskift som fejer slam og urenheder væk helt ned til denne dybde, hvilket giver betingelser for et farvestrålende liv.

Vi har gennem vore dykninger dokumenteret et fantastisk liv netop her og helt ned til denne dybde. Andre steder i Kattegat har vi ikke fundet dette eldorado, 10-15 meter, så bliver det for det meste gråt og trist, så selv om jeg nu er pensionist og på grund af alder, 76 år, ikke mere besøger Hjelm Dyb, så minder mine mange undervandsfotos om de dejlige år, hvor Sven Erik og jeg, nød livet på bunden af Hjelm Dyb.

Et udvalg af undervandsfotos fra Hjelm Dyb blev i øvrigt bragt i en jubilæumsbog fra et firma, hvor jeg var tilknyttet gennem mere end 50 år.