Det første betaler Randers Kommune. Derefter er håbet, at andre aktører – med økonomisk støtte fra kommunen – vil tage over.

AF CECILIE BISGAARD

Flere gavle i Randers kan nu ser frem til en smuk – og stor – udsmykning.

I hvert fald valgte politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget på deres seneste møde at sætte 225.000 kroner af til et projekt med gavlmalerier ”af professionel kvalitet”. Pengene kommer fra midler, der allerede er sat af til at gennemføre kommunens kulturpolitik.

Planen er, at der skal laves et gavlmaleri i både 2024, 2025 og 2026, så der i alt kommer tre nye gavlmalerier til. To af dem bliver i Randers, og så har politikerne bedt om at få undersøgt, om et af malerierne kan blive lavet på et sted uden for Randers.

Sideløbende med gavlmaleri-projektet vil der også dukke flere små malerier op i byrummet – det kan for eksempel være på vægge, fortovsfliser, plakatsøjler, nedløbsrør og lignende. Gavlmalerierne skal som sagt laves af professionelle, mens de lidt mindre kunstværker skal have en lokal forankring. Det bliver nemlig lokale unge, der skal stå for dem.

Vil have andre med

Hvert gavlmaleri er vurderet til at koste 100.000 kroner. Der er derfor ikke sat penge af til fuldt ud at finansiere alle tre. Det er planen, at kommunen betaler fuld pris for det første gavlmaleri. Derefter håber man, at et veludført projekt i år kan få andre aktører som for eksempel kunstnere, boligforeninger og gallerier til at hoppe med på vognen og stå for nye gavlmalerier næste år og i 2026.

Håbet er desuden, at gavlmaleri-projektet bliver så stor en succes, at det fortsætter efter 2026 med ”fortsat øget ekstern finansiering”, skriver forvaltningen til udvalgspolitikerne.

De 125.000 kroner af de afsatte midler skal bruges på det første gavlmaleri. Til gavlmalerierne i 2025 og 2026 giver kommunen et tilskud til hver på 50.000 kroner, hvis initiativtagerne bag selv kan finde et tilsvarende beløb.

Gavl-ejerne skal selv stå for at gøre gavlen klar til malerarbejdet, og de skal selv stå for at fjerne maleriet igen, når det er blevet for slidt. Forvaltningen forventer, at et gavlmaleri har en levetid på mellem fem og ti år.

Gruppe skal stå bag

Til at stå for projektet har man besluttet at udpege en gavlkunstgruppe. Det bliver gruppens opgave at udvælge kunstnerne, der skal male gavlene, og at beslutte mere præcist, hvor gavlmalerierne skal være. Gavlene kan både være ejet af private og af det offentlige. Gruppen skal desuden forsøge at finde de aktører, der skal drive projektet i 2025 og 2026.

Derudover er det gavlkunstgruppens opgave at beslutte, hvornår værkerne hver især skal fjernes, så man undgår, at de skæmmer byrummet. Også de små kunstværker, der skal laves af lokale unge, har en begrænset levetid.

Gruppen er ikke nedsat endnu, men det foreslås, at gruppen kommer til at består af Randers Kunstmuseums direktør, en unge-repræsentant og en konsulent fra kommunens kultur og fritid-afdeling.