Asfalten brydes snart for at kendt skulptur fra Viborgvej kan komme på ny plads foran Tinghuset.

KIAN JOHANSEN

De har arbejdet på den her løsning i 10 år. Foreningen By- og Landskabskultur i Randers Kommune med formand Jan Nørskov Jørgensen i spidsen har længe samlet midler ind, til at man kunne flytte springvandet Iguanbryderne fra et depot til en placering foran Tinghuset.

Den indsats blev langt om længe belønnet, da Sundheds- idræts- og kulturudvalget afsatte den sidste halve million kroner i begyndelsen af marts.

Forinden var der indsamlet 1,2 millioner kroner, fortæller Jan Nørskov Jørgensen, der er meget glad for, at Iguanbryderne endelig kan få en permanent placering igen, efter at springvandet har stået i depot siden 2012. Her havde det stået ved Viborgvej siden 1962, tæt på Randers Stadion og tennisklubben. Men på grund af etableringen af Water & Wellness røg det efterhånden forfaldne kunstværk i depot.

Møllestræde spærres delvis af

Allerede i midten af marts brydes asfalten på pladsen foran Tinghuset på Møllestræde, der afspærres behørigt. Og efter planen skal springvandet indvies i Randers Festuge 2022.

Kommunen overtager derefter den videre drift af kunstværket, der kaldes en af de få, eller måske det eneste udendørs kunstværk fra begyndelsen af 1900-tallet der stadig findes i Randers.

I den forbindelse ryger der tre parkeringspladser ude midt i krydset, hvor Nørrestræde, Møllestræde. Schousgade og Laurentiigade mødes. Renoveringsarbejdet af iguanbryderne og det store firben er allerede i fuld gang, oplyser Jan Nørskov Jørgensen og blandt andet er granitkummmens blokke adskilt og ligger til rensning hos en lokal virksomhed.

»Placeringen af ”Iguanbryderne” midt på Tinghuspladsen er efter vores opfattelse den perfekte. Omgivet af Tinghuset, bygningerne mod Schousgadekvarteret og de nye bygninger mod Thors Bakke vil springvandet forbinde vandet til byen og byen til vandet,« har Foreningen By- og Landskabskultur i Randers Kommune anført i et læserbrev i Din Avis.

Iguanbryderne

Springvandet ”Iguanbryderne” er udført af Niels Holm og blev opstillet i 1908 på den daværende Frederiks Plads, nuværende Østervold.

Det forestiller to drenge, der kæmper om et firben.

I 1962 blev det placeret på en mindre plads på Viborgvej, tæt på Randers Stadion og Randers Tennisklub.

Den blev taget ned i 2012, for at give plads til Water & Wellness.

Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune har i ti år forsøgt at finde en ny placering til kunstværket og at få det renoveret.

Pengene kommer fra en gruppe af lokale borgere, der har indsamlet betydelige midler ved en række fonde. Lokale virksomheder, pengeinstitutter og Randers Kommunes kunstfond har også bidraget økonomisk til projektet.

Beløbet var nået op på 1,2 millioner kroner. Den sidste halve million kroner kom som et tilskud fra Randers Kommune.