150.000 nye (bi)borgere skal bo i seks nye bistader, og fire skoler passer engbede i byens parker.

Bi-familierne er udvalgt, dronningerne håndplukket, seks bistaderne er ved at blive gjort klar, og den fremtidige adresse i Randers C er på vej til at blive fundet. Planen er, at 150.000 bier skal befolke seks bistader, der skal placeres i midtbyen.

»Vi er så glade for, at det bliver en realitet,« siger Annemarie Winther, leder af Underværket, som i 2021 startede Bi-Underværker med bybier på taget af huset.

Formålet med projektet er at befolke Randers City med bybier i fællesskab med byens borgere og virksomheder. Hvert bistade har et unikt udtryk i kraft af dekorationer udført af kunstnere fra GAIA Akademi.

På Verdensmålsfestival 29. april på Jens Otto Krags Plads kan du støtte bybi-projektet ved at blive andelshaver.

Som anpartshaver bidrager man til at få en mere bæredygtig by, forklarer Annemarie Winther. By-bierne sætter nemlig gang i en positiv spiral.

»Når man køber en andel i Bi-Underværkers bi-gård, tilfører man byen flere bier, flere blomsterenge og dermed bedre biodiversitet.«

Engbede i byens parker

En del af Bi-Underværker er blomstereng-bede i byparkerne omkring Randers City. Du finder dem i Tøjhushaven, på Skovbakken, i Altan-anlæggene og i Vestparken. Der kan bierne nyde godt af, at de fire skoler: Randers Lille Skole, Forberedelsesskolen, Randers Realskole og C la Cours Skole har sagt ja til at adoptere bedene. Hvilket betyder, at nogle af deres elever tilsår og passer bedene i sommerhalvåret.

Heldigvis finder bierne og andre insekter blomsterenge flere og flere steder, selv på Rådhustorvet kan de finde gode bi-spisesteder.

Bierne flyver i en radius af to kilometer og har så travlt med at indsamle pollen og nektar, at de ikke lader sig forstyrre af noget. Derfor er placering på tage helt ideelt, for så forstyrrer bierne heller ikke nogen på deres vej.

kijo