Bunden bliver lagt til en ny anderledes plads. Vilde blomster, stier og små bakker er væk. Nu skal der græs, vold og nytænkning til.

KIAN JOHANSEN

Området ved siden af Jens Otto Krags Plads og Randers Kulturhus har i et par år stået med vilde blomster og et bakket terræn. Det har mange haft en mening om og nu er det ryddet.

I stedet er der lagt rullegræs, de små bakker er planeret og en vold skal etableres mod Rosenørnsgade, fortæller Lone Mossin, planchef i Randers Kommune.

I løbet af de kommende måneder skal møder med parterne omkring pladsen afklare, hvad pladsen kan bruges til, derefter er det op til politikerne at beslutte endeligt hvordan det skal indrettes. Der holdes mødes med VIA, Kulturhuset og Underværket senere i juni. Politikerne mødes inden sommerferien og i september, hvor de kommer med deres endelige beslutninger omkring pladsens fremtidige udseende.

Farvel til biodiversitet, vilde blomster og et par mindre bakker. Foto: Kian Johansen

Græs – indtil videre

Jens Otto Krags Plads i sin helhed skal der ikke ændres på, men området derefter og ud mod Rosenørnsgade er fremtidige byggefelter, ejet af Randers Kommune. Her kan der på sigt bygges i op til 15 meters højde, altså det der svarer til 4½ etage. Så der kan altså ikke etableres noget varigt på de områder. Indtil videre er græs løsningen. Også fordi det er billigt at vedligeholde.

»Vi forbereder bunden nu. Og så kommer der løbende en afklaring fra politikerne og parterne omkring pladsen,« fortæller Lone Mossin.

Pengene kommer fra en pulje til midtbymidler, som ikke var helt brugt op, men som var afsat under Coronaen til at forskønne midtbyen. Lone Mossin bekræfter, at der kan bruges op til 600.000 kroner på pladsen.

Her kan du se området ved Jens Otto Krags Plads. Grafik: Kian Johansen via Datawrapper

Kunst eller?

Allerede nu har der været luftet en agenda om, man måske kunne opstille installationskunst på grunden, og så blev der luftet en del holdninger til området, da der for et par uger siden blev holdt Verdensmålsfestival med masser af liv på pladsen. Her spurgte forvaltningen netop til ideer om, hvad man kunne bruge området til.

»Projektets lange sigte er, at afklare i hvilke retning pladsen skal udvikle på sigt. Skal stedet defineres af kultur og uddannelse, noget som strategisk og i det rette samspil kan trække mennesker og liv til byen og til Jens Otto Krags Plads. Forvaltningen lægger derfor stor vægt på netop de omkringliggende aktørers input for at sikre gode beslutninger og forankring. Tilsvarende følges udviklingen i Flodbyen nøje, så pladsen tilsvarende kan opfylde at være bindeled mellem byen og den kommende nye bydel,« har det stået i det materiale, som politikerne er blevet præsenteret for.

Området ved Jens Otto Krags Plads

Oprindelig hed hele pladsen Museumspladsen i området mellem Stemannsgade, Carøesgade, Rosenørnsgade og Fischersgade.

De oprindelige parkeringspladser blev nedlagt og omdannet til Jens Otto Krags Plads i 2009.

Der blev bygget en parkeringskælder og den ejendom, der huser VIA University College – Campus Randers. Her lå tidligere også en Netto-butik.

Under et forsøg i 2019 blev der etableret et bakket landskab tilplantet med vilde blomster for at understøtte byens biodiversitet. Det skete i de område, hvor der kan bygges i op til 15 meters højde, ud mod Rosenørnsgade.

De to byggefelter er udlagt til for eksempel serviceerhverv, specielle butikker, gallerier, caféer, spisesteder, fitnesscenter, danseskole, hotel, institutioner, uddannelsesfaciliteter, kontorer, boliger, samt en mulig udvidelse af de eksisterende museer.

Pladsen anvendes til en lang række aktiviteter, der er bl.a. opstillet skaterramper i mange af årets måneder, skøjtebane tre måneder om året, og der afholdes events og festivaler.