Sommerferien byder for sidste gang på midlertidig afspærring i tre uger af Rådmands Boulevard.

Vandmiljø Randers’ arbejde med at forny kloaksystemet i Rådmands Boulevard er rykket tættere på Mariagervej, og betyder nu, at vejstrækningen mellem Nyvangsvej og Mariagervej lukkes for gennemkørsel.

En underboring af ledninger i Mariagervej betyder, at cykelsti, fortov og sydgående svingbane på Mariagervej inddrages i en kortere periode til arbejdsplads. Afspærringerne sker i perioden fra søndag 26. juni til 16. juli, hvor skiltning vil hjælpe trafikanter på vej. Benytter du normalt Rådmands Boulevard, lyder opfordringen fra Vandmiljø Randers, der udfører kloakarbejdet i samarbejde med Vils Entreprenørforretning, at du bør finde andre veje.

Translokationer med fejring af nyklækkede, festglade studenter og tidligere studerende fra de store uddannelsesinstitutioner når lige at blive afholdt, inden Rådmands Boulevard lukkes og tonstunge gravemaskiner og de sidste 75 meter kloakledning ruller ind på boulevarden.

Har sat turbo på

For allersidste gang lukker Vandmiljø Randers for gennemkørsel på Rådmand Boulevard, når forsyningen afslutter arbejdet med at ændre kloaksystemet fra at være med fælles kloakledninger til separate ledninger for spildevand og regnvand. Det er da også fjerde gang, at Vandmiljø Randers afspærrer en mindre del af Rådmands Boulevard i et par af uger af sommerferien.

»Netop den kollektive brug af Rådmands Boulevard og let adgang til uddannelse for flere hundrede studerende og undervisere har været vigtig for os at tilgodese. Derfor har vi gennem flere sommerferier sat turbo på og fornyet kloaksystemet i boulevarden, for at mindske generne for dem, der benytter vejen allermest,« fortæller Ole Søby, projektleder på separatkloakering i blandt andet Nordbyen hos Vandmiljø Randers, i en pressemeddelelse.

Mens arbejdet står på, vil Rådmands Boulevard mellem Nyvangsvej og Mariagervej blive lukket for gennemkørsel.

Siden sidste lukning af Rådmands Boulevard i marts har Vandmiljø Randers ført de nye ledninger langs den sydlige side af Rådmands Boulevard (Tradiumsiden). Ledningerne skal nu krydse over til den nordlige side af vejen, så de kan føres videre op ad Mariagervej. En manøvre, der nu gør det muligt for forsyningen på få dage at bore ledninger under Mariagervej. Underboringen sker derfor inden for samme afspærringsperiode, og vil primært påvirke gående og cyklister.

Kloakarbejdet flytter efter sommerferien videre til Frejasvej og Ymersvej, hvor der arbejdes indtil oktober 2022.