Historisk Samfund arrangerer mandag 15. august i Festugen gratis byvandring langs voldgraven omkring Randers midtby.

Her kan man høre fortællinger om, hvordan Randers efter 1500-tallets Grevens Fejdes og Reformationens borgerkrige blev omskabt til et regulært Fort Randers med slot, bymur og voldgrav. Turen på ca. 1,5 km foregår i roligt tempo og holder korte fortællestop ved Lars Stegsted Rasmussen.

På byvandringen følges i store træk den tidligere voldgrav omkring Middelalderens Randers forbi Vestergrave, Vestervold, Store og Lille Voldgade, Nordregrave samt Østervold.

Herfra løb voldgraven, der reelt var den omlagte Nørreå og Chr. III`s kanal ud i Gudenådeltaet ved Randers Fjord og Havn neden for datidens sumpede marskenge omkring Dytmærsken og Østergrave. Og hermed var Chr. III’s Fort Randers omkring Randers Slot og Middelalderby komplet.

På turen skydes dog genvej gennem Randers Middelalderby forbi Houmeden, Helligåndshuset, Rådhustorvet, Påskesønnernes Hus ved Nørreport og gennem Slotsgade ved Østerport omkring Slotscentret, Slotspladsen og Gråbrødrestræde. Turen slutter ved Klimabassinet, der ligger omtrent, hvor voldgraven – lig med den omlagte Nørreå i Chr. IIIs kanal – havde sit udløb i havnen.

Byvandringen har mødested ved hjørnet af Hospitalsgade og Tørvebryggen overfor Randers Regnskov og slutter på Østervold ved Klimabasinet. Ingen tilmelding.