1. November ser det ud til at gå galt. Der er ikke pladser nok. Ikke bare i ét pasningsdistrikt – i hele kommunen. Derfor har forvaltningen forsøgt at finde alle de store og små kapacitetsudvidelser, som overhovedet kunne lade sig gøre.

AF CECILIE BISGAARD

Den 1. november kommer Randers Kommune til at mangle fem dagtilbudspladser til børn i alderen fra nul til to år. Det viser en orientering, som forvaltningen har lavet til Børne- og Familieudvalget forud for denne måneds udvalgsmøde.

I orienteringen fremgår det, at 1. august havde i alt tre børn i alderen nul til to år fået en plads uden for deres eget pasningsdistrikt. 1. september er det ledige pladser nok til, at alle børn på garantiventelisten kan få en plads i det dagtilbudsdistrikt, som de bor i.

1. oktober begynder der at blive problemer. Her mangler der fire pladser i Dagtilbud Midt, der dækker store dele af Randers by nord for åen (minus forstæderne). Der er ikke problemer i de øvrige distrikter. Så hvis der ikke kan findes plads til de fire børn i Dagtilbud Midt, så vil de blive tilbudt plads i et andet distrikt, så tæt på deres hjem som muligt.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Randers Kommunes pasningsdistrikter

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Nordvest

Dagtilbud Nordøst

Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydøst

I Dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien foruden institutionerne, der er beliggende i dette dagtilbudsområde, følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Pladstilbud i andet distrikt

Det er muligt at tilbyde børnene en dagtilbudsplads i et andet pasningsdistrikt, end de bor i, fordi byrådet før sommerferien besluttede at midlertidigt ophæve pasningsdistrikterne i Randers Kommune. Teknisk set fastholder man distrikterne, men frem til 31. december er det muligt at tilbyde forældre en daginstitutionsplads uden for deres hjemdistrikt. Når der er en ledig plads, vil det desuden være muligt at komme tilbage til hjemdistrikt, hvis forældrene ønsker det.

Og så vidt det kan lade sig gøre, vil man i kommunen bestræbe sig på fortsat at tilbyde pladser i ens eget distrikt.

Samtidig med den beslutning ønskede byrådet at få månedlige orienteringer om udviklingen i pasningskapaciteten, og nu er den første oversigt over ledige pladser i kommunens daginstitutioner altså kommet i forbindelse med mødet i Børne- og Familieudvalget.

Mangler fem pladser

Det bringer os videre til 1. november. Her er der i alt 19 børn i alderen nul til to år i Dagtilbud Midt og Dagtilbud Sydøst (Assentoft, Romalt, Vorup), der ikke kan få en plads i deres eget pasningsdistrikt. Og ikke nok med det, så er der kun 14 ledige pladser til den aldersgruppe i hele Randers Kommune.

Derfor vil der fra november ikke længere være pladser nok til alle.

For børn i alderen tre til fem år er der dog ingen problemer i hele perioden frem til 1. november. Her er det muligt at tilbyde alle børn en plads i det pasningsdistrikt, som de bor i.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Pasningssituationen 1. november

Her mangler der 19 ledige pladser til børn i alderen nul til to år fra 1. november:

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Sydøst

Her er der 14 ledige pladser til børn i samme aldersgruppe 1. november:

To pladser i Dagtilbud Nordvest

Seks pladser i Dagtilbud Sydvest

Seks pladser i Dagtilbud Nordøst

Her kommer pengene fra

For at undgå en situation, hvor der netop ikke vil være daginstitutionspladser nok til alle, har forvaltningen allerede kigget på mulige kapacitetsudvidelser. De har fundet frem til 30 vuggestuepladser, 25 børnehavepladser, ti midlertidige vuggestuepladser i en toårig periode og 50 midlertidige vuggestuepladser i en etårig periode.

Forvaltningen har vurderet at de forslåede udvidelser kommer til at koste lige over ti millioner kroner at etablere. De foreslår at finansiere forslagene med 5,7 millioner kroner fra ”puljen til forbedring af indeklimaet i daginstitutioner” og 4,3 millioner kroner fra ”anlægspuljen under økonomiudvalget reserveret til afledte merudgifter som følge af brandteknisk gennemgang”. Der er i alt 10,2 millioner kroner tilbage i den sidstnævnte pulje, og forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver behov for at bruge det fulde beløb.

På udvalgsmødet mandag skal politikerne tage stilling til forslaget til finansiering – og om alle forslagene til kapacitetsudvidelser skal føres ud i livet.

I faktaboksen nedenfor kan du se, hvilke institutioner forvaltningen ønsker at udvide, og hvad det kommer til at koste.

Det vides endnu ikke, hvornår de forslåede kapacitetsudvidelser kan være klar til brug. Men forvaltningen skriver i deres indstilling, at de pladser til nul- til toårige børn, der hurtigst kan blive færdige, vil blive prioriteret højest. Det skyldes, at det er den aldersgruppe, hvor kommunen er mest presset i forhold til muligheden for at tilbyde barnet en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvor det bor.

Fakta: Sådan vil forvaltningen løse pladsproblemet

Børnehuset Bækkestien udvides med ti vuggestuepladser. Pris: 1.000.000 kroner.
Børnehuset Kristrup udvides med 13 vuggestuepladser. Pris: 864.000 kroner.
Børnehuset Midgård udvides med syv vuggestuepladser. Pris: 2.075.000 kroner.
Børnehuset Skovdalen udvides med 15 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Børnehuset Æblehaven udvides med 10 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Ved Vuggestuen Minimax etablerer man en pavillon til genhusning. Pris: 913.000 kroner.
På grund af vandskabe etablerer man en pavillon ved Børnehuset Toftegården. Pris: 1.001.002 kroner.
Børnehuset Toftegården og Børnehuset Skovdalen er allerede udvidet med børnehave- og vuggestuepladser til en pris på henholdsvis 460.996 kroner og 454.472 kroner.
Reparation af vandskade i Børnehuset Skovdalen. Pris: 99.735 kroner.
Derudover afsættes der 480.000 kroner til intern og ekstern rådgivning ved bygningsgennemgang.
Samlet pris: 10.038.205 kroner.

De små udvidelser

Udover de store udvidelser, der løber op i flere millioner kroner, har forvaltningen i løbet af sommeren også kigget på, om man kunne lave nogle mindre udvidelser i kapaciteten ved at udnytte de eksisterende rammer bedre. Og det kunne man. Fra juni til september bliver der i alt oprettet fire vuggestuepladser og 11 børnehavepladser i seks forskellige institutioner i Randers Kommune.

Det drejer sig om én vuggestueplads i Børnehuset Birkebo, tre vuggestuepladser i Børnehuset Viborgvej, to børnehavepladser i Børnehuset Tryllefløjten, to børnehavepladser i Børnehaven Svalebo, to børnehavepladser i Børnehaven Orkestervej og fem ekstra børnehavepladser i Børnehuset Midgård.

Forvaltningen kigger også på, om man på samme måde kan udvide kapaciteten i Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Kombi, Børnehuset Æblehaven, Børnehaven Essenbækken og i KFUMs institutioner. De er også ved at finde ud af, om Tjærbyvejens Børnehave kan anvendes til daginstitution igen.

På den lange bane

På længere sigt er der dog udsigt til, at pladsproblemerne bliver mindre. Politikerne har nemlig allerede nikket ja til en ny daginstitution i Munkdrup, der vil have plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn. Man forventer, at institutionen kan slå dørene op i oktober næste år.

Derudover har man pillet daginstitutions-delen ud af et samlet projekt i Dronningborg, der oprindeligt omfattede daginstitution, idrætshal og plejecenter. Det har man gjort, fordi man på den måde hurtigere vil kunne gå i gang med byggeriet af den nye daginstitution, hvor der også vil være plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn.

På nuværende tidspunkt forventer man dog først, at bygningerne i Dronningborg vil være klar til brug 1. januar 2025.

Om at vænne tilbage til normale tilstande skriver forvaltningen følgende til Børne- og Familieudvalget:

”Forvaltningen forventer, at Randers Kommune kommer nærmere en situation, hvor kommunen igen kan tilbyde pasning indenfor de fem dagtilbudsdistrikter ved at iværksætte de skitserede forslag. Forvaltningen er dog usikker på, om det er muligt inden årsskiftet, eller om Randers Kommune først senere igen kan leve op til det lokalt besluttede serviceniveau omkring de fem dagtilbudsdistrikter.”

Det er som sagt mandag 22. august, at Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag.