Politikerne skulle tage stilling til, om lejemålet skulle opsiges eller bruges som udflugtsmål for andre daginstitutioner.

AF CECILIE BISGAARD

I slutningen af april besluttede Randers Byråd at lukke Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen fra 1. august.

Børnehaven har hidtil haft til huse ved Fussingø Slot i nogle lokaler, som kommunen har lejet af Naturstyrelsen. På det seneste møde i Børne- og Familieudvalget skulle politikerne så bestemme, hvad der skal ske med lokalerne, når der ikke længere skal være børnehave.

Der var to valgmuligheder: enten opsiger man lejemålet, eller så beholder man lejemålet, så man kan bruge det som udflugtsmål for andre daginstitutioner i Randers Kommune.

Politikerne valgte at opsige lejemålet.

Mangler penge til transport

Forud for udvalgsmødet havde forvaltningen spurgt både de kommunale og selvejende institutioner, om de ville benytte sig af lokalerne i Fussingø, hvis man valgte at beholde lejemålet.

Her gav flere udtryk for, at så længe der ikke også fulgte penge med til transport til Fussingø, så ville det være urealistisk, at de ville benytte sig af lokalerne som et udflugtsmål.

Derudover bruger mange allerede deres nærområde og Randers Naturcenter til naturformidling. Det kunne de også gøre i Fussingø, men de kommunale ledere anbefalede at opsige lejemålet, fordi selv hvis de brugte Fussingø til Naturformidling, så ville det være for udendørsarealerne og ikke lokalerne.

Beslutning koster halv million

Forventningen er, at opsigelsen af lejemålet kommer til at koste kommunen 490.000 kroner. Pengene skal blandt andet bruges på at fjerne alle spor af, at der har været en daginstitution. Det står der nemlig i lejekontrakten, at kommunen skal. Det, forventer forvaltningen, vil koste 300.000 kroner.

Der står også i kontrakten, at lejemålet kan opsiges med et års varsel med ophør 1. august. Derfor skal kommunen fortsat betale 84.000 kroner i leje frem til 1. august 2025.

Den sidste del af den samlede estimerede omkostning på 490.000 kroner er 106.000 kroner, som dækker de udgifter, den kommunale enhed Ejendomsservice har i forbindelse med tomgangsdrift. Ifølge forvaltningen dækker det blandt andet forbrugsudgifter og udgifter til snerydning og saltspredning om vinteren, så brandvejene er sikre.