I forbindelse med renoveringen af en central midtby-plads er arkæologer stødt på flere fund fra Randers’ middelalder.

Lige nu er Randers Kommune i gang med at forskønne Slotspladsen i Randers. Der bliver mere grønt, mere plads til ophold og ryddet op i udateret inventar.

I den forbindelse er Museum Østjylland gået i gang med en arkæologisk undersøgelse af pladsen. Her har de fundet rester af Gråbrødreklostret, som lå på stedet i middelalderen. Det oplyser museet.

Klostret blev grundlagt i 1236, og det var i brug gennem hele middelalderen helt frem til reformationen, hvor den daværende konge overtog det og byggede det om til slottet Dronningborg.

Artiklen fortsætter under billedet

Under en udgravning af slotspladsen af Museum Østjyllands arkæologer fundet rester af Gråbrødreklostrets vestlige fløj. Foto: Museum Østjylland

Hele pladsen og dele af det nuværende Slotscenter var dengang dækket af Gråbrødreklostret, der var et stort anlæg med fire fløje.

»Det er rester fra klostrets vestlige fløj, som Museum Østjyllands arkæologer er stødt på. Udover klosterruinerne er der fundet flere begravelser, som stammer fra klostrets funktionstid,« fortæller museet.

Den arkæologiske udgravning forventes afsluttet omkring påske. Selve arbejdet med at forskønne Slotspladsen er færdigt i slutningen af maj.

I middelalderen, da der på Slotspladsen lå et kloster, blev der også begravet mennesker der. Her er en af de begravelser, som arkæologer har fundet rester af under udgravning. Foto: Museum Østjylland

FAKTA: Det sker der på Slotspladsen

Ifølge opstillede skilte ved Slotspladsen kommer der til at ske følgende de næste par måneder:
– Belægningen bliver bevaret stort set, som den er. Der, hvor der er behov, bliver den rettet op. Der vil dog blive ændret og tilføjet på områder, hvor det kan skabe et mere sammenhængende udtryk
– Bedet i den nordlige ende bliver fornyet og gjort større, og der kommer grøn bevoksning på bagvæggen
– Der kommer nye, ens bænke, så man bedre kan nye pladsen og hvile sig

ceb