Hvis man ikke gjorde noget, ville der ikke være plads til alle. Derfor skulle politikerne tage stilling til, om de ville bruge ti millioner kroner på udvidelser af daginstitutioner.

AF CECILIE BISGAARD

Der mangler dagtilbudspladser i Randers Kommune. Specielt for børn i alderen nul til to år. Som det ser ud lige nu, vil alle fra 1. november ikke længere kunne tilbydes en plads. Der vil være fem børn for meget. Alle pladser vil være fulde til 1. november, så hvor skal man så gøre af de fem børn?

De skulle Børne- og Familieudvalget tage stilling til på deres møde sidst i august.

Ti forslag til kapacitetsudvidelser havde forvaltningen fundet frem til inden udvalgsmødet. Udvalget valgte at godkende dem alle sammen, og det, regner forvaltningen med, kommer til at koste lige omkring 10 millioner kroner. Det er dog kun et estimat, da man ikke har indhentet konkrete tilbud endnu.

»Vi har nogle udfordringer, der skal løses, og dem løser vi ved hjælp af den plan, som forvaltningen har lagt. Det er nybyggeri men også tiltag, der handler om at gøre kapaciteten større i institutionerne. Det er de greb, der rykker mest. Der er også lavet små greb, hvor man har sagt: ’vi kan have lidt flere børn der og der’. Man har været hele vejen rundt for at se på, hvordan vi får flere pladser,« siger udvalgsformanden Mogens Nyholm (RV).

Penge fra to puljer

Størstedelen af pengene – 5,77 millioner kroner – kommer fra en pulje, der egentlig var afsat til forbedringer af indeklimaet i daginstitutioner i 2024 og 2025.

Resten af pengene – 4,26 millioner kroner – har Børne- og Familieudvalget spurgt Økonomiudvalget, om man må tage fra ”anlægspuljen under Økonomiudvalget reserveret til afledte merudgifter som følge af brandteknisk gennemgang”. Der er på nuværende tidspunkt 10,2 millioner kroner i den pulje, og forvaltningen mener ikke, at der bliver brug for hele det beløb.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Fakta: Pasningssituationen 1. november

Her mangler der 19 ledige pladser til børn i alderen nul til to år fra 1. november:

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Sydøst

Her er der 14 ledige pladser til børn i samme aldersgruppe 1. november:

To pladser i Dagtilbud Nordvest

Seks pladser i Dagtilbud Sydvest

Seks pladser i Dagtilbud Nordøst

Udover de allerede godkendte udvidelser arbejder forvaltningen på at finde endnu flere. De kigger blandt andet på, om man i fire daginstitutioner i Dagtilbud Sydøst (Vorup, Romalt og Assentoft) kan lave nogle små kapacitetsudvidelser, hvis man udnytter de eksisterende rammer bedre. Det er de ”små greb”, som Mogens Nyholm taler om. På den måde er det allerede lykkedes at finde fire vuggestuepladser og 11 børnehavepladser.

Derudover arbejder forvaltningen også på at finde ud af, om Tjærbyvejens Børnehave igen kan benyttes som daginstitution.

»Der bliver arbejdet stenhårdt på, at børnene kan blive passet i det distrikt, de bor i. Forvaltningen ligger vandret for at få det til at lykkes så hurtigt som muligt. Alle børn skal kunne passes, når der brug for det. Hele vejen, alle måneder,« siger Mogens Nyholm.

Flere børn end ventet

Randers Kommune er inddelt i fem såkaldte pasningsdistrikter: Midt, Nordvest, Nordøst, Sydvest og Sydøst. Normalt vil man blive tilbudt en daginstitutionsplads i det distrikt, som man bor i.

På grund af pladsproblemerne vedtog man dog før sommerferien, at der indtil nytår ikke længere vil være garanti for dette. Det betyder, at man i princippet vil kunne blive tilbudt en plads i hvilken som helst daginstitution i Randers Kommune. Det blev dog samtidig understreget, at hvis man bliver tilbudt en plads uden for sit eget pasningsdistrikt, så skal det være så tæt på hjemmet som overhovedet muligt. Og når der så bliver en ledig plads i ens hjemdistrikt, vil man blive tilbudt den.

Artiklen forsætter efter faktaboksen

Fakta: Randers Kommunes pasningsdistrikter

Dagtilbud Midt

Dagtilbud Nordvest

Dagtilbud Nordøst

Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydøst

I Dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien foruden institutionerne, der er beliggende i dette dagtilbudsområde, følgende selvejende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Indtil videre er det kun ganske får børn, som man har måttet tilbyde en plads uden for deres eget pasningsdistrikt. Men uden de nu godkendte udvidelser, kunne det tal være eksploderet.

»Vi har haft nogle tekniske uheld, der har forværret situationen. Også har vi haft en pænt stor befolkningsfremgang – større end vi antog. Men i starten af det nye år håber jeg, at vi er nået så langt, at vi har fået den gamle model med distrikter tilbage,« siger udvalgsformanden.

En prioriteret liste

Hele oversigten over kapacitetsudvidelser, som Børne- og Familieudvalget har nikket ja til, kan du se i en faktaboks her på siden. Der er ikke alt, der bliver sat i gang med det samme. Man vil nemlig prioritere de steder, hvor man hurtigst kan få plads til flere børn i alderen nul til to år, da det er her pladsmanglen er størst.

I den forbindelse har forvaltningen i Randers Kommune lavet en prioritetsliste over de fem steder, man vil sætte ind først.

Øverst på listen er Børnehuset Bækkestien. Her regner forvaltningen med, at man kan få ti ekstra vuggestuepladser ved blandt andet at tilbygge en liggehal, hvor vuggestuebørnene kan sove til middag. Det vil koste omkring en million kroner.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Fakta: Sådan vil forvaltningen løse pladsproblemet

Børnehuset Bækkestien udvides med ti vuggestuepladser. Pris: 1.000.000 kroner.
Børnehuset Kristrup udvides med 13 vuggestuepladser. Pris: 864.000 kroner.
Børnehuset Midgård udvides med syv vuggestuepladser. Pris: 2.075.000 kroner.
Børnehuset Skovdalen udvides med 15 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Børnehuset Æblehaven udvides med 10 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Ved Vuggestuen Minimax etablerer man en pavillon til genhusning. Pris: 913.000 kroner.
På grund af vandskabe etablerer man en pavillon ved Børnehuset Toftegården. Pris: 1.001.002 kroner.
Børnehuset Toftegården og Børnehuset Skovdalen er allerede udvidet med børnehave- og vuggestuepladser til en pris på henholdsvis 460.996 kroner og 454.472 kroner.
Reparation af vandskade i Børnehuset Skovdalen. Pris: 99.735 kroner.
Derudover afsættes der 480.000 kroner til intern og ekstern rådgivning ved bygningsgennemgang.
Samlet pris: 10.038.205 kroner.

Derudover regner forvaltningen med, at man kan få 13 ekstra vuggestuepladser i den selvejende daginstitution Kristrup Børnehus ved at ombygge de eksisterende lokaler. Forvaltningen mener, det vil komme til at koste 864.000 kroner.

Forvaltningen regner også med, at man kan få yderligere syv vuggestuepladser, hvis man ombygger de eksisterende lokaler i Børnehuset Midgaard. Det kommer til at koste lige over to millioner kroner.

Det var alle vuggestuepladserne, som forvaltningen har valgt at prioritere. Som nummer fire og fem på prioriteringslisten ligger to ombygninger af de eksisterende lokaler i henholdsvis Børnehuset Skovdalen og Børnehuset Æblehaven – begge med en pris hver især på cirka 1,3 millioner kroner. Forvaltningen regner med, at det i alt vil give 25 ekstra børnehavepladser.

Fortsat fuldt fokus

Udvalgsformanden fortæller, at Børne- og Familieudvalget i de næste måneder fortsat vil have skærpet fokus på pasningssituationen. På hvert møde vil udvalget få en opdatering på, hvordan det ser ud med antallet af børn og ledige pladser.

»Vi har fuldt fokus på børnenes vegne. Men også på forældrenes. De skal have mulighed for at komme på arbejde,« siger han.

Men det er ikke nogen nem opgave. Der er nemlig en række lovgivningsmæssige begrænsninger.

»Det er sværere, end man tror. Der er flere krav til bygninger og brandsikkerhed, end der var for 15 år siden. En kommune kan heller ikke bare nybygge, som de lyster, da der også findes lovmæssige begrænsninger på at låne penge for kommunerne. Det hele er mere restriktivt end i gamle dage,« siger Mogens Nyholm.