Vild natur, bæredygtighed og verdensmål er en del af hverdagen i Børnehuset Viborgvej og nu kan du også se det, hvis du kigger op.

For børnene Otto, Mollie og Maise kunne fredag stolt hejse bæredygtighedsflaget op i institutionens flagstang, sammen med Dorthe Isaksen.

Flaget er Friluftsrådets grønne stempel og bevis for, at børnene i Børnehuset Viborgvej får bæredygtighedstanken ind på rygraden fra starten.

Bæredygtighedsflaget bliver kun uddelt til cirka 30 institutioner på landsplan og er indtil videre, er det det første og eneste flag uddelt i Randers Kommune.

»Det er vigtigt, at man så tidligt som muligt giver børnene de gode værdier. Børnene lærer kun at forstå bæredygtighed, hvis de får det ind på rygraden hver dag. Vi sår kimen til, at børnene vokser op med interesse for både bæredygtighed og naturens oplevelser,« lyder det fra Børnehuset Viborgvej.

De sidste seks år har Børnehuset Viborgvej bevist, at man er på det grønne hold og man har modtaget det grønne flag fra Grønne spirer. I 2020 modtog institutionen det blå flag, som er et bevis på, at institutionen laver bevægelse i naturen.

Tungen skal være lige i munden, når der skal hejses et bæredygtigt flag. Indsendt foto

Kvas, blomster og insekter

Både vuggestuen og børnehaven har hele foråret arbejdet på, at gøre legepladsen til et bedre levested for insekter, smådyr og fugle. Der er lagt sten ud, som smådyr bor under og kvaset er lagt i dynger for at skabe kvashegn, så smådyr kan gemme sig og lave bosteder. Der er vilde blomster og haveblomster i krukker på legepladsen, så insekterne kan finde ly og spisesteder.

Verdensmål nr. 15 er fulgt og vuggestuebørnene er blevet gjort opmærksomme på dyrene omkring os og der er blevet værnet om deres levesteder. For at gøre det helt konkret for vuggestuebørnene, har man arbejdet med fugle, der er blandt andet blevet sunget om fugle, der er hængt fuglekasser op og lyttet efter fuglestemmer.

Affaldssortering og forurening af naturen, som er en del af Verdensmål nr 13, har der også været arbejdet med.

Børnene har sortere madaffaldet efter frokost, og der bliver snakket meget om, i hvilke spande det forskellige affald skal i. Børnene ved nu, at der er en spand til madaffald og en spand til restaffald.

På gåture bliver der samlet affald i naturen, og der er fokus på dyreliv.

»Vi har kigget på billeder og talt med børnene om, at hvis man smider affald i naturen, tror dyrene det er mad og hvis de spiser det, så kan de blive syge eller blive fanget i det, så de kommer galt afsted. Så vi tog på mission for at hjælpe dyrene, og vores mål var at finde alt det skrald vi kunne. Affaldet har vi limet ind ind i fisk, som vi har hængt op på stuen,« lyder det.