Lidt under 2000 elever er nu en del af Fodboldlinjen Randers aktiviteter. Senest er specialskolerne kommet med i morgentræningerne.

KIAN JOHANSEN

Fodboldlinjen i Randers har vokseværk, fortæller John Witting, der siden 2009 har været den drivende kraft i Fodboldlinjen Randers. De senere år har især koordinator Carsten Madsen og ungdomsskoleleder Steffen Ring Andersen også været med til udvikle fodboldlinjen til den succes den er i dag.

De sidste kommunale skoler, herunder specialskolerne er kommet med efter sommerferien. Dermed træner omkring 1.000 skolebørn hver uge fodbold med udlærte trænere til enten morgentræning eller i løbet af eftermiddagen på tyve fodboldanlæg rundt om i Randers Kommune.

De 50 trænere er typisk folkeskolelærere fra folkeskolerne, eller fodboldtrænere med stor pædagogisk erfaring, der står tidligt op med eleverne for at træne fodbold.

Og via Fodboldlinjen Mini, kommer der på skift en trailer fyldt med træningsudstyr rundt til alle skolerne. Her bliver godt 815 elever i 4. klasserne undervist i fodbold i idrætstimerne.

Fodbold og fællesskab

Mens den fysiske del af træningen er indlysende leg og øvelser med bold, så er der også andre indbyggede bonusser i at inddrage børn i et fællesskab og udvikle dem mentalt. Der er nemlig plads til alle, også børn fra udsatte områder og udsatte familier og af børn med en bogstavbetegnelse, får muligheden for at være med i fællesskabet.

Det er dermed styrken i fodboldsamarbejdet, pointerer John Witting, der i samarbejde med kommunen og Randers Ungdomsskole sørger for, at 4. til 9. klasserne uanset niveau har haft mulighed for at træne fodbold.

Og så bliver der bygget på en ny idrætslederuddannelse, kaldet Diplom Danmark. Uddannelsen er målrettet unge fra 14 til 17 år.

De foregående år har Fodboldlinjen forfinet en juniorleder-uddannelse sammen med skolerne og Tradiums HHX, hvor 9. klasses elever har skullet præsentere deres helt egen klub eller koncept overfor en lærer og en censor.

Spring opad i uddannelsen

Eleverne fra 8. klasse og op har fået muligheden for at uddanne sig som trænere for de yngre årgange, hvis lysten har været det.

Målet har hele tiden været at få gjort de unge interesseret i at bidrage til foreningerne og klubberne som frivillige ledere.

Nu har diplomuddannelsen taget et spring opad, for nu er også DBU kommet med ind i uddannelsen med et 7. ud af i alt 8 moduler.

»Vi håber at kunne skabe endnu flere trænere og ledere i alle mulige slags foreninger og idrætsklubber. Hvis de dermed kan være med til at bibeholde hele frivillig-tanken, som masser af foreninger i Danmark er bygget op på, er vi glade. Hvis bare fem procent kommer ud og bidrager som frivillige ledere, så har vi gjort en forskel,« siger John Witting.

Randers Kommune støtter Fodboldlinjen med 500.000 kroner, mens der også bruges kræfter fra ungdomsskolen på arbejdet.