Over Hornbæk er et skridt nærmere 60 hektar ny bydel og op til 287 nye boliger efter kun ét høringssvar.

KIAN JOHANSEN

Der var kun en stilfærdig hørings-indsigelse mod planerne om en ny bydel i Over Hornbæk, da høringen endte i sidste måned. Den vender vi tilbage til.

Nu er den første del af vejen banet for, at der kan bygges op til 287 nye boliger i 13 såkaldte enklaver de kommende mange år.

Men der venter en del flere faser, før der skyder boliger op i en helt ny bydel vest for den ældre bydel i Over Hornbæk, hvor der primært har været hestefold og marker.

Helhedsplanen har været i høring og nu venter lokalplan og kommuneplantillæg på at blive udarbejdet og præsenteret for borgerne i de respektive høringsfaser, før byrådet endelig kan godkende hele baduljen. Det kommer sandsynligvis til at tage mere end et års tid.

Et helt nyt boligområde er nu planlagt i et område, der tidligere har huset en hestefold og marker. Det ligger vestfor den gamle del af Over Hornbæk og overfor Komponistkvarteret. Illustration: Randers Kommune, tilrettet af Kian Johansen

Rundkørsel med mening

Med helhedsplanen kobles den ben-løse rundkørsel på Gamle Viborgvej mod Tånum endelig langt om længe på en vej, der skal føre ind i det nye boligkvarter.

Når området er fuldt udbygget, vil du bevæge dig rundt i et boligkvarter, hvor veje i ’sløjfer’ vil binde de forskellige kvarterer sammen. Hele området vil være omkranset af grønne arealer, nyplantet skov mod nord og områder med grønne kiler og vild vegetation, samt et engdrag. Randers Kommune har fornyelig efterspurgt borgernes bud, på hvad den nye skov skal hedde.

Og så er der tænkt forskellige typer veje ind, alt efter hvilken slags trafik der vil komme på vejen. For eksempel er der indbygget grønne trafikchikaner ind i vejforløbet på de mindre villaveje, mens stamvejene bliver 6 meter bred med 1,5 meter fortov og en grøn rabat i den ene side på 3,5 meter. Så det bredeste vejforløb vil være på 12 meter, mens det smalleste vil være på 6 meter.

I området tættest på Hornbæk Skole, vil der blive bygget seniorboliger i et bofællesskab og sørget for, at regnvandet under skybrud kan samle sig i et lille bassin. Dem er der planlagt flere af, desto længere du bevæger dig ind i området.

I størstedelen af området vil husene være parcelhuse og rækkehuse i op til to etager, mens der i udkanten vil kunne anlægges såkaldte gårdhuse med flere længer.

Daginstitution på hjørnet

På modsatte side, på hjørnet af Skovhulevej og Gl. Viborgvej ved rundkørslen, er der afsat plads til en kommende daginstitution. Men der er ingen byggeplaner foreløbig, har Randers kommune tidligere forklaret Din Avis, også selvom der for tiden er tæt på, at være mangel på pasningsmuligheder flere steder i Randers Kommune.

Indtil videre må vurderingen være, at Børnehuset Overvænget og Børnehuset Æblehaven kan optage den nuværende tilgang af de mindre børn, der allerede nu må forventes på vej, da en stor del af de tidligere fodboldbaner på Overvænget er ved at blive bebygget med parcelhuse og rækkehuse, samtidig med, at en del veje er skudt op, mellem den gamle del af Over Hornbæk og Viborgvej. De hedder blandt andet Guldvej og Blyvej.

Også Hornbæk Skole forventes at kunne optage den forventede store tilgang af elever, når området er udbygget, lyder det i helhedsplanen.

Argument-geværet er ladt

Og nu til det vi begyndte med. Den eneste indsigelse i høringen kommer fra Hornbæk Idræt & KulturCenter på vegne af op til ti foreninger i Hornbæk. Her vil man blot forsikre sig om, at området nede ved Firmasporten på Gamle Viborgvej, hvor der nu ligger kunstgræsbane, fodboldbane, minigolf og så meget andet, at det område fortsat er reserveret til kultur og idrætsformål og ikke vil blive brugt til boligbyggeri.

Og så er der lagt en patron i argument-geværet. For man bemærker sig også, at hallen i Hornbæk er en skolehal. Underforstået, at så må der på sigt blive behov for en multihal til især gymnastikken og håndbolden, når endnu en bydel kommer til i Hornbæk.