Børn i Dronningborg risikerer at skulle starte i institutioner, der ligger 26, 18 og 15 kilometer væk. Derfor er der nu planer om en midlertidig løsning i Randers.

AF CECILIE BISGAARD

Der er stadig knap et år til, at den nye daginstitution ved Dronningborghallen med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn står færdig.

Og i mellemtiden vil der være mangel på pasningspladser i lokalområdet. Det skriver forvaltningen til politikerne i Børne- og Familieudvalget.

Derfor vil man, frem til institutionen er færdigbygget, være nødt til at sende børnene andre steder hen.

Randers Kommune er inddelt i fem pasningsdistrikter: Nordvest, Nordøst, Midt, Sydvest og Sydøst. Dronningborg er en del af Pasningsdistrikt Nordøst. Det samme er Gjerlev, Harridslev og Øster Tørslev. Nogle vil blive tilbudt en plads i deres eget distrikt. Andre vil ikke.

Det var meningen, at politikerne i udvalget på sidste møde skulle godkende en løsning, der skal gøre det muligt at tilbyde lidt flere familier pasningspladser tæt på hjemmet. Mødet blev dog udskudt, og derfor vides det endnu ikke, om planen, som vi vender tilbage til, vil blive godkendt.

»Væsentlig afstand«

For at finde pladser nok til alle børn i alderen nul til to år er kommunen nødt til at tilbyde nogle familier en pasningsplads i enten andre dele af Pasningsdistrikt Nordøst eller i andre dele af Randers Kommune.

”Det forventes, at et antal børn på nul-til-to-års-området vil blive anvist en plads som ligger i væsentlig afstand fra Dronningborg-området,” skriver forvaltningen blandt andet.

Mere konkret forventer de, at der vil blive brug for at tilbyde pladser i vuggestue og dagplejer i Øster Tørslev og Hald, der ligger op mod 15 kilometer væk fra Dronningborg.

Det kan også blive nødvendigt at tilbyde nogle børn en plads i byerne Asferg og Gassum, der ligger i Pasningsdistrikt Nordvest – begge ligger en køretur på omkring 16 kilometer væk.

Ingen pladser fra sommer

Det er ikke kun de yngste børn, som man har svært ved at finde pladser nok til i Dronningborg. Forvaltningen skriver, at de forventer, at der vil mangle pladser til cirka 20 børnehavebørn i år.

”Disse børn kan fra sommeren 2024 ikke tilbydes en plads i Dronningborg og Harridslev, hvor der ikke er ledige børnehavepladser,” lyder det blandt andet.

I stedet kan man tilbyde børnene en plads i enten Gjerlev, der ligger 18 kilometer væk, i Havndal, der ligger 26 kilometer væk, eller i Øster Tørslev, der som tidligere nævnt ligger 15 kilometer væk.

Der er også mulighed for at tilbyde pladser i en Helsted-institution (syv kilometer væk) eller i Fussingø, der ligger 16 kilometer væk.

En midlertidig institution

For at imødekomme manglen på pladser har forvaltningen foreslået Børne- og Familieudvalget, at man opretter det, der bliver kaldt ’Mini-Dronningborg’ ved Huset Nyvang i Randers. Den institution ligger kun fem kilometer væk fra den nye vuggestue og børnehave i Dronningborg.

Ved Huset Nyvang er der opsat en pavillon. Den har indtil nu været brugt til børnene fra Børnehuset Elmehaven (tidligere Vuggestuen Minimax), mens institutionen gennemgik en om- og tilbygning. Senest 1. april vil børnene være flyttet tilbage til Børnehuset Elmehaven.

FAKTA: Det koster Mini-Dronningborg

Randers Kommune har lejet en pavillon, der er opsat ved Huset Nyvang i Randers. Lige nu huser den børn fra Børnehuset Elmehaven (tidligere Vuggestuen Minimax), mens deres institution bliver bygget om.

Lejekontrakten er uopsigelig i to år – fra november 2022 til oktober 2024. Så når børnene flytter tilbage til Børnehuset Elmehaven senest 1. april, vil kommunen stadig skulle betale 144.400 kroner i leje om måneden – uanset om den er i brug eller ej.

Det har man set som en mulighed for at oprette ’Mini-Dronningborg’. Der er nemlig mangel på pasningspladser i Dronningborg, indtil den nye institution er færdigbygget om et år.

Vælger kommunen at forlænge kontrakten i tre eller fire måneder, vil den månedlige leje falde til 88.425 kroner (i alt enten 262.275 kroner eller 353.700 kroner). Oven i det kommer udgifter til el, vand og varme.

Herudover afsætter man 50.000 kroner til indkøb af møbler og andet inventar, da en del af de nuværende møbler flytter med til Børnehuset Elmehaven. Det, der bliver nyindkøbt, kommer ligeledes til at flytte med til Dronningborg.

Pavillonen er lejet på en toårig uopsigelig kontrakt, der løber til og med oktober. Så udgifterne vil kommunen have, uanset om den bliver brugt eller ej. Derfor vil det ikke være en kæmpe udgift at oprette et nyt midlertidigt dagtilbud i pavillonen. Efter udgangen af oktober kan kontrakten forlænges på månedsbasis.

Planen er derfor at tilbyde familier fra Dronningborg en plads i Mini-Dronningborg fra april i år til januar næste år, hvor den nye institution står færdig. De børn, hvis forældre siger ja tak til pladserne i det midlertidige pasningstilbud, vil være garanteret en plads, når den nye daginstitution åbner.