Digitale parkeringsskilte, sensorer i p-båsene og en app er langt om længe på vej i udbud. Den 6 millioner kroner dyre løsning skal vise hvor der er ledige p-pladser i Randers midtby.

KIAN JOHANSEN

Helt tilbage i januar i år besluttede politikerne i Randers byråd, at der skal indføres mere synlighed, når du skal parkere i Randers midtby.

Derfor vil Randers Kommune investere omkring 6 millioner kroner på et p-infosystem i Randers midtby, herunder en app og digitale skilte ved indfaldsvejene, der vil vise hvor der er ledige pladser. Og dem er der ifølge kommunens kortlægning faktisk rigeligt af, helt op til 2.700 parkeringspladser indenfor en radius af 500 meter fra Rådhustorvet i Randers.

Nu vil man langt om længe indbyde til licitation i efteråret, og derefter forventes anlæg og test af systemet at være afsluttet i løbet af 2023.

Sendere i asfalten

Der findes en – eller flere teknologiske løsninger til at vise, om en parkeringsplads er ledig. En af dem er små flade plastic-indpakkede gps-sendere med en sensor. Senderne kan nemt placeres i parkeringsbåsen og fræses en smule ned i asfalten.

Det næste skridt er en app til din smartphone, der også vil vise – og synliggøre – hvor der er ledige pladser i Randers.

Systemet forventes at koste omkring 10 millioner kroner årligt at vedligeholde.

Det var byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) der i sin tid foreslog det under årets første byrådsmøde og nu tyder det på, at det kan blive virkelighed mere end et år efter.

Initiativet er en del af Randers Kommunes parkeringsstrategi, der har en lang række initiativer på kort og længere sigt. blandt andet etableringen af flere ladestander til private og ved kommunale bygninger.

En anden pind i strategien handler om parkering i beboelseskvarterer, hvor der nu skal gives særlige beboerlicenser til beboerne i Danmarksgade og Søren Møllers Gade-kvarteret, samt Tøjhushave-kvarteret. Beboerne kan parkere døgnet rundt, men pladserne er tidsbegrænsede uden en licens.

Der kommer parkeringsrestriktioner indenfor centerringen. Og der skal findes muligheder for flere handicapparkeringspladser i tættere afstand til midtbyens interessepunkter.

På den lange bane udpeger parkeringsstrategien, hvor der er muligheder for at etablere flere parkeringspladser i en periode, indtil Flodbyens mange projekter realiseres. Første etape af Flodbyen forventes først realiseret om 10-15 år.