Kommunen indsamler spareråd til foreningerne i Randers og vil rådgive alt det de kan. Idrætsklubberne kan kigge ind i et dilemma. For skal alle medlemmerne have lige adgang til energi-slugende idræt?

KIAN JOHANSEN

Der hersker ingen tvivl om, at denne vinter kan blive den hårdeste og dyreste energi-vinter i nyere tid.

Alle offentlige bygninger har allerede nu fået besked om, at temperaturen skal sænkes.

Men hvad gør man i idrætslivet, hvor netop strøm og varme ofte leverer rammerne for den gode idrætsoplevelse.

I Randers Kommunes Kultur-og fritidsafdeling er man i fuld gang med at rådgive om energibesparende tiltag og vil via nyhedsbreve give foreningerne gode råd, fortæller Claus Engstrup, Kultur og fritidschef Randers Kommune.

De foreninger der kommer til at blive hårdest ramt af de stigende energipriser, er dem, der stadig har gasfyr.

Det bliver træls

»Vi har heldigvis ikke hørt om foreninger, der har smidt håndklædet i ringen. Vi vil gerne have, at idrætslivet skal fungere, selvom vi er bekymret for, hvordan det kommer til at gå. Energien bliver dyrere og dyrere og der er desværre ingen tvivl om, at det bliver træls, men i sidste ende er det op til politikerne, om kommunen skal støtte yderligere,« lyder det fra Claus Engstrup der fortæller, at hans folk er i fuld gang med dialogen med idrætsklubberne.

»Vi tilbyder blandt andet, at klubber og haller kan låne et ’SparOmeter’ til at spotte strømslugende apparater og de bliver også sat op i kommunale bygninger ved apparater, som ser ud til at være af ældre dato, eksempelvis gamle køleskabe. Derudover udsender vi nyhedsbreve med råd og vejledning og så har vi flere ansatte i Ejendomsservice, der er energieksperter. Dem kan klubberne og foreningerne få gratis råd af, så man kan spare på energien.«

  • Sådan får en forening hjælp
  • Klubber og haller kan gratis låne et ’SparOmeter’ af Kultur og fritidsafdelingen til at spotte strømslugende apparater.
  • Randers Byråd har i forrige byrådsperiode afsat midler til udskiftning af lys, så idrætshallerne har fået LED belysning.
  • Strøm: Der er bimålere de steder, hvor anlægget er koblet på kommunale forsyninger. Klubberne betaler selv deres egen del.
  • Tilskudsgodkendte klubber med egne faciliteter kan søge om 65% tilskud til el, vand og varme. De skal selv betale 35%.
  • Under lokaletilskudspuljen har klubberne gennem en årrække kunnet søge tilskud til energiforbedrende tiltag med 75% støtte.
  • Elrofonden støtter energioptimering i foreninger og klubber i Elros tidligere forsyningsområde.På www.klimaliga.dk er der energispareråd til foreningerne.

Katastrofe for idrætten

»Det her vil helt klart få betydning for især breddeidrætsklubberne. Det vil være en katastrofe hvis der ikke kan findes penge og strøm nok til foreningslivet. Især de mindre klubber bliver ramt hårdt. Jeg tør ikke tænke tanken, hvis energipriserne stiger endnu mere,« siger René Skjøde Andersen, formand Samvirkende Idrætsklubber Randers, der for øjeblikket har godt 80 medlemmer under paraplyen.

Ifølge ham har klubberne det allerede hårdt nu.

»Der er ikke nogen idrætsklubber der har penge på kistebunden til at håndtere de stigende priser. De få klubber der har en lille formue bør jo ikke bruge dem på det her. De penge er afsat til forbedringer, trænere og udviklingen af idrætten,« siger han og taler for, at politikerne kigger på en øget støtte, kompensation, eller en afdæmpning for foreningernes pengekasser under den kommende vinters hårde prisstigninger.

Flere klubber har brug for øget støtte, kompensation, eller en afdæmpning for foreningernes pengekasser under den kommende vinters hårde prisstigninger, mener René Skjøde Andersen, formand Samvirkende Idrætsklubber Randers.

Tryllepenge

I samme åndedrag lyder det.

»Jeg er udmærket klar over, at man ikke bare kan trylle pengene op. Det er svært at finde de gode løsninger og andre områder står måske først for, men det vil få meget store konsekvenser at lukke den frivillige idræt ned.«

Han peger på det store samfundsnyttige bidrag alle de frivillige bidrager med, samt en folkesundhed der vil dale.

»Det vil få konsekvenser på den lange bane og på den korte bane tør jeg ikke tænke på, hvis lederne skal til at prioritere mellem dem, der skal have lov til at udøve deres idræt. Vi risikerer, at det bliver de svageste medlemmer der vælges fra, til fordel for de ældste og de bedste hold. Hvis kontingentet skal op, har det også en konsekvens,« lyder det.

I sidste ende er det dog en politisk beslutning.

»Hvis strømmen på et tidspunkt bliver en mangelvare, bliver det en politisk beslutning, som vil sætte retningen for eventuelle prioriteringer,« pointerer kultur og fritidschefen i Randers Kommune, Claus Engstrup.