Renoveringspenge til svømmehal, men ikke hal i Dronningborg. 25 millioner til plejehjem i Dronningborg. Sådan lyder budgetforliget under et skrabet budget, hvor især midler til idrætten mangler. Til gengæld er der afsat 60 millioner ekstra til det sociale område.

KIAN JOHANSEN

De årlige forhandlinger om de kommende års kommunale politiske prioriteringer er ved at være overstået og et flertal i Randers byråd har præsenteret et skrabet sparebudget, hvor især ekstra 60 millioner til det sociale område trækker penge ud af kassen.

Til gengæld er der afsat en million kroner til at udbrede kendskabet til Flodbyen og yderligere 25 millioner kroner til realisering af et plejehjem med 75 boliger i Dronningborg. Samtidig med, at der afsættes flere midler til at få gang i byggerierne og udvidelserne af daginstutionerne, hvor alle pladser er tæt på at være besat.

Klippekorts-ordningen, hvor ældre kan få hjemmehjælp til selvvalgte opgaver, beskæres kraftigt fra næste år.

Frem mod 2030 er der behov for at realisere op imod 500 nye plejeboliger, ligesom der skal etableres et fjerde demensplejehjem. De ekstra plejeboliger forudsættes blandt andet tilvejebragt ved, at 200 af de eksisterende ældreboliger med kald omdannes til plejeboliger.

Der afsættes tre millioner kroner til to-lærerordninger, og en besparelse på Randers Specialskole på 2,4 millioner kroner droppes.

Enlig S’er er udenfor

Og lidt overraskende har Henriette Malland (S) meldt ud, at hun af principielle årsager ikke kan stemme for budgettet. Det er meget sjældent, at uenigheder i et så stort parti luftes så offentligt og de næste uger må vise om det får konsekvenser for partiet og Henriette Malland.

Henriette Malland skriver blandt andet på de sociale medier, at der er »manglende opbakning til at kæmpe for de allermest udsatte og sårbare børn i den socialdemokratiske byrådsgruppe,« derfor vil moderen til en søn, der går i specialklasse på på Randers Specialskole. og har lovet bedre forhold til den gruppering, ikke stemme for budgettet.

Alene i år er der røget 30 medarbejdere fra skolen i et forsøg på at rette op på økonomien, og i de kommende år skal der spares yderligere millionbeløb, skriver JP Randers.

Med budgetaftalen er skolen reddet fra flere besparelser her og nu, men den kan alligevel ikke ånde lettet op.

»Der ligger stadig besparelse på driften 5,8 mio. kroner i 2024, 2025, 2026 og i alle årene fremefter. Besparelser, jeg vil blive tvunget til at stemme for, hvis jeg lægger mit mandat til aftalen. Det kan jeg ikke,« skriver Henriette Malland.

For Din Avis vedkommende er det overraskende meldt ud, at på daginstitutionerne vil de pædagogiske assistenter ikke blive regnet med som uddannet pædagogisk personale. Men partierne bag budgettet har besluttet, at 30 procent af de timer, lederne har, skal indgå i opgørelsen af minimumsnormeringerne i kommunens daginstitutioner. Derudover vil man afsætte flere midler til at udanne folk i PAU-uddannelsen, en light-udgave som pædagog-assistent. Men underligt nok, vil man ikke lade dem indgå i normeringerne på daginstitutionerne. Om kommunen så vil ansætte de nye PAU-uddannede, hvis de ikke tæller med, står hen i det uvisse.

80 millioners gæld

Socialområdet er hårdt ramt af gæld. Det forventes, at området ved udgangen af 2022 har oparbejdet en gæld på omkring 80 millioner kroner. Der er nu lavet en handlingsplan, der gerne skal skaffe 60 millioner kroner. Den omfatter blandt andet udbygning af mestringsvejledningen med henblik på etablering af døgnbemanding. Dermed kan flere borgere blive i egen bolig i stedet for at blive tilbudt et botilbud med natpersonale.

»Vi har fastholdt nogle af vores mærkesager som minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet. Og vi har slået fast, at borgerne i Helsted får de sidste 400 meter støjvold,« siger gruppeformand i Venstre, Claus Berggren, i en pressemeddelelse om budgetforliget og undgår behændigt at nævne, at aftalen om støjvolden kun handler om at spørge Vejdirektoratet om prisen på de ekstra 400 meter støjvold. I aftaleteksten står det noget kringlet. Og hvis du kan læse ’kringelsk’, så står der kun, at man vil spørge til prisen.

»Vi holder fast i god erhvervsudvikling ved, at vi investerer yderligere 10 mio. kr. i infrastruktur. Det var også vigtigt for os, at svømmehallen på Nørrevangsskolen bliver genoprettet, og at vi lægger driftsmidler til side til tre nye kunstgræsbaner i kommunens landdistrikter. Desværre lykkedes det ikke at få Skills til Randers,« siger Daniel Madié, der er gruppeformand i Det Konservative Folkeparti, i pressemeddelelsen.

»Vi er særligt glade for puljen til natur og klima og, at 2-lærerordningen i folkeskolen fortsætter. Samtidig lægger vi vægt på, at vi genopretter svømmehallen på Nørrevangsskolen, bevarer buskortet til vores ældre, og ikke mindst sætter gang i investeringer i plejeboliger til ældre,« siger Steen Bundgaard, gruppeformand i Socialdemokratiet.

Budget 2023 – nedslag

Kollektiv bustrafik får tilført 12 mio. kr. i 2023.
Bustrafik – pensionistkortet fastholdes (1,5 mio. kr. i 2024 og frem) Aftalepartierne er enige om, at pensionistkortet til busserne skal fastholdes – dog således at prisen ændres til 500 kr. om året.

Flyveplads (-150.000 kr. i 2023 og 50.000 kr. i 2024 og frem) Fremover gives et tilskud til flyvepladsen på 50.000 kr. årligt fra 2023 og frem. I forhold til forudsætningerne i budgetforslaget betyder det en mindreudgift i 2023 på 150.000 kr.

Byggesagsbehandling (2 mio. kr. i 2024)

Parkeringsstrategi (0,9 mio. kr. årligt i 2023 og 2024)

Cykelsti Højsletvej. Ved brug af ny teknologi til udvidelsen af vejen, samt etableringen af ekstra cykel-kantbaner kan projektet næsten holdes inden for det afsatte budget. Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til at fuldføre det.

Støjafskærmning Helsted: Lovning med forbehold: ”Når licitationsresultatet foreligger i 2023 vil Randers Kommune tage en drøftelse med Vejdirektoratet om etablering af støjskærm på hele strækningen.”

Disse foreninger får tilført ekstra tilskud: SAM-foreningen 575.000 kr. i 2023. Den Blå Paraply 150.000 kr. årligt i 2023 og 2024 Natteravnene 25.000 kr. årligt i 2023 og 2024 Kastalia 60.000 kr. årligt i 2023 og 2024 Selvhjælp Randers 230.000 kr. årligt i 2023 og 2024.