Hvis alt går efter planen, så kan Dronningborghallen og idrætsforeningerne omkring det have fjernvarme inden jul i år.

KIAN JOHANSEN

Hvis alt klapper, så kan Dronningborghallens meget dyre opvarmning med gasfyre blive erstattet med fjernvarme. Endda måske allerede inden jul i år.

Og det vil betyde væsentlig billigere varme til en hårdt prøvet idrætshal, der må siges at være lige så utæt som sokker i vådt vejr.

Alene i det overståede regnskabsår var der en ekstra varmeregning på 600.000 kroner, har Morten Arnesen tidligere forklaret. Direktøren for de selvejende haller, kaldet Randers Idrætshaller, er optimistisk på hallens vegne og roser samarbejdet omkring at skaffe fjernvarmerørene til Dronningborgs idrætsfaciliteter.

400 meter rør langs alléen

På et møde tirsdag i denne uge er repræsentanter for Randers Kommune, Verdo, RGF, foreningshuset og Randers Idrætshaller blevet helt enige om de sidste detaljer og økonomien bag.

Resultatet er, at der skal føres fjernvarmerør ned fra den nærliggende Demstrupvej, lige overfor indkørslen/alléen ind til Idrætsområdet på Udbyhøjvej, der skal graves op, for at føre godt 400 meter fjernvarmerør frem på den vestlige side af alléen.

Rørene vil være i så stor tykkelse, at de vil kunne klare at levere varme til de eksisterende bygninger, både til Dronningborghallens mange foreninger og funktioner og til Foreningshuset, hvor især RGF holder til. Men der vil også være fjernvarme til de to kommende byggeprojekter, nemlig en ny daginstitution og et plejecenter.

Fremtidig idrætscenter kan varme sig

Og – ikke mindst. Kapaciteten vil på sigt være så stor, at et muligt nybygget idrætscenter er fremtidssikret med fjernvarme.

»Det bliver snarest muligt at vi går i gang. Lige nu afhænger det af kommunens beslutningsprocesser og om vi kan skaffe de nødvendige materialer og så skal vi have fundet en entreprenør til at at tage opgaven,« siger Ebbe Bagge Hansen, ingeniør i Verdo.

Han fortæller, at der allerede er udarbejdet et projektforslag fra Verdo, efter at Randers Kommune i marts 2021 vedtog en ny lokalplan for området omkring den tidligere Dronningborg Maskinfabrik og området, der blandt andet huser Dronningborghallen.

Derfor kan man trykke så hurtigt på grave-knappen – hvis altså politikerne nikker ja.

Ebbe Bagge Hansen pointerer, at man kan nå det før jul, hvis alt flasker sig. Der kan jo komme forhindringer i vejen, der forsinker den varme plan. Det kan blive nødvendigt med pumper ved hallen til af få varmen det sidste stykke og på sigt en ny ledning gennem den tidligere maskinfabriks jorder. Men som sagerne står nu, er der kapacitet nok, lover han. Og så er der taget højde for alle de mulige linjeføringer af en omfartsvej, der for øjeblikket er i spil.

»Desuden er fjernvarmerør gravet et godt stykke ned og skulle det blive nødvendigt på en mindre strækning, så kan vi fore rørene ekstra, så de ikke udsættes for unødigt tryk,« fortæller ingeniøren.

Varm julegave

»Når jeg ser håndværkerne står der, så tror jeg helt på det. Det er en kæmpe julegave, hvis det lykkedes,« siger en glad Morten Arnesen, der dog også har uhyggelige ting at berette.

Det ene af fire gasfyr i Dronningborghallen er stået af. Og i skrivende stund undersøges det, om et andet hostende og rygende gasfyr klarer det. Hvis ikke, så må man lukke ned for halvdelen af omklædningsrummene, simpelthen fordi de to sidste gasfyr ikke ville kunne følge med.