Borgerne i Helsted og Nedre Hornbæk har længe ventet på, at stat og kommune nossede sig sammen til at etablere støjdæmpning langs E45. Nu hælder nosserne og hegnet – måske – rigtigt.

KIAN JOHANSEN

I Helsted og Nedre Hornbæk i det nordvestlige Randers har man i mange år været plaget af stigende støj fra E45.

Vejdirektoratet har besluttet at bruge et tocifret millionbeløb på en syv meter høj og 280 meter lang støjskærm, der strækker sig få hundrede meter fra Viborgvej i syd til Campen Auktioner i nord, men boligejere, der har hus i den nordlige del af Helsted har ikke haft udsigt til noget, for der er en kort strækning på 400 meter, som ikke har været tilgodeset i Vejdirektoratets udkast.

Nu er der måske håb forude, for i den indgåede budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, står der:

»Randers Kommune har indgået en aftale med Vejdirektoratet, om at et kommende udbud af etablering af støjafskærmning omfatter hele strækningen mellem Viborgvej og Svejstrupvej. Aftalepartierne er enige om, at situationen ikke er holdbar og ønsker, at støjafskærmningen bliver etableret. Det er aftalepartiernes opfattelse, at det er en statslig opgave at finansiere opførelsen af støjværnet.«

Hegn-spark

Til et borgermøde, hvor blandt andet støjværnet blev omtalt, kunne projektleder Inge Birkegaard Damsgaard fra Vejdirektoratet fortælle, at man lavede et udbud og beregnede prisen for støjværn på hele strækningen. Men der er altså kun afsat statslige midler til 280 meter støjværn, der i første omgang skal løbe et stykke væk fra motorvejsafkørsel 40 Randers C mod nord, hvor den stopper ud for Campen Auktioner.

»Hvis der er penge i overskud, vil vi prøve at se, om der er penge til stykket ned mod tilslutningsanlægget mod syd. Det finder vi ud af, når vi får priser ind fra entreprenøren,« forklarede Inge Birkegaard Damsgaard, der også godt kendte til problematikken om de sidste 400 meter op mod Svejstrupvej, men sendte pilen hen mod kommunen.

For i en gammel lokalplan står der, at kommunen vil opføre et støjværn i det nordlige Helsted. Men den jordvold, der er blevet lavet, har vist sig at være både for lav og for dårlig. Staten har sparket hegnspælene over til kommunen, fordi den i lokalplanen har lovet at opføre et støjværn. Mens kommunen har forsøgt at sparke tentorpælene tilbage til staten med besked om, at motorvejen er statens.

Hegnspælene hælder lidt

Og selv om partierne bag budgetaftalen understreger, at finansieringen af et støjværn er en statslig opgave, så slår Nick Zimmermann (DF), formand for miljø- og teknikudvalget, at kommunen er villig til at betale de anslåede 6,5 millioner kroner, hvis staten ikke vil. Det siger han til JP Randers.

Han understreger – som skrevet i budgetaftalen – at Randers Kommune stadig mener, at det bør være statskassen, der betaler, men at det heller ikke er rimeligt, at borgerne i Helsted ikke får de sidste 400 meter støjværn.

»De har været kastebold i 16 år, og det er dybt urimeligt,« siger byrådsmedlemmet, der lavede et fælles oplæg med Claus Berggren (V) om at stå fast på dette punkt under budgetforhandlingerne.

Hvornår støjskærmen bliver en realitet, kan Nick Zimmermann ikke give et eksakt tidspunkt for.

»Vi er så tæt på valg, så vi kommer først videre, når en ny transportminister er på plads. Jeg kan godt frygte, at det ikke bliver første prioritet, men borgerne i Helsted har ventet længe nok, så jeg vil gøre mit for at presse på,« siger byrådspolitikeren, ifølge JP Randers.