Din Avis har spurgt flere af de lokale kandidater om, blandt andet, hvad de mener om klimabroen.

AF KIAN JOHANSEN

Henrik Rejnholt Andersen

Henrik Rejnholt Andersen. Arkivfoto

Moderaterne (M), Grenen 7, Langå.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Vi skal have gjort noget ved trafikken omkring havnen og tro ikke, vi kan undgå, at nogen bliver sure, uanset hvor broen bliver lagt. Jeg tænker, at en løsning tæt ved byen er bedst frem for længere ude på fjorden.«

Andreas Steenberg

Andreas Steenberg

Radikale Venstre (B), 39 år, bosat i Aarhus, født i Vorup, Randers. Finansordfører, næstformand og politisk ordfører. Opstillingskreds: Aarhus.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Allerede da jeg voksede op i Randers i 80’erne og 90’erne, var trafikken henover broen et problem. Nu har vi klimaudfordringen oveni. Så den bro er der brug for.«

Charlotte Broman Mølbæk

SF (F) Charlotte Broman Mølbæk, 44 år, Teglvej 18, 8930 Randers. Pædagog og med familiebehandling. Bor i Randers med tre børn. Har siddet i Randers byråd i 5,5 år. Siden 2019 medlem af Folketinget.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?
»
Jeg er helt på linje med min lokale partiforening, hvor jeg mener, at både klimabroen og østbroen er gode løsninger. Vi bliver nødt til at sikre en infrastruktur, der er bæredygtig i fremtiden. Og at vi alle sammen klumper sammen på Randers bro er en enormt dårlig løsning med meget stor forurening nede i midtbyen. Derudover er det svært at komme til og fra Dronningborg, hvor jeg bor, fordi de to veje er meget belastet om morgenen og eftermiddagen. Jeg synes det er klogt at sprede trafikken. Derfor har jeg drøftelser omkring statslige midler til broløsninger i Randers med mit parti og SF´s repræsentant i forhandlingerne i transportministeriet. Det fortsætter jeg med og det er et mål for mig at skaffe midler hertil.«

Iben Sønderup

Iben Sønderup. Foto: Morten Fauerby

Socialdemokratiet (A), 53 år, Sjællandsgade, Randers. Opstillingskreds: Randers Sydkreds. Gymnasielærer og mentor for elever med særlige udfordringer. Veteranpårørende. Stolt randrusianer.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Vi skal passe på Randers, og klimabroen kan blive midtbyens redning, hvis vi får en stor oversvømmelse. Broen skal være så høj, at vi stadig kan passere vandet, selv under ekstreme forhold, hvor de andre forbindelser ikke kan bruges.«

Michael Aastrup Jensen

Michael Aastrup Jensen. Arkivfoto

Venstre (V) 46 år, Dybdalen 12, Assentoft. Opstillingskreds: Randers Syd.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Randers Bro er ekstremt presset, og vi kender alle til at sidde i meget lange køer i Randers midtby, så derfor skal vi have skabt bedre vejforbindelser. Jeg går helhjertet ind for en østbro, da det vil være med til at skabe en ydre ringvej omkring Randers by, og jeg går også ind for en klimabro, da den spiller en rolle i at klimasikre Randers by set i lyset af klimaforandringerne og potentielle oversvømmelser i fremtiden. Klimabroen er dog et kommunalt projekt, hvorimod Østbroen er et statsligt finansieret projekt. Det er også derfor, at jeg har taget østbroen op overfor de skiftende transportministre.«

Frederikke Noa Jung

Frederikke Noa Jung. Arkivfoto

Det Konservative Folkeparti (C), opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg støtter fuldt ud etableringen af en klimabro. Ikke nok med, at klimabroen vil være med til at løse en række trafikale udfordringer, som er virkelig tiltrængt, og vil binde nord og syd langt bedre sammen end nu, så kan klimabroen også bidrage til at løse en række klimaudfordringer. Vi har allerede nu problemer med oversvømmelser i områderne omkring Gudenåen, og det vil kun blive værre i fremtiden. Derfor mener jeg, det er rettidig omhu at bygge en klimabro.«

Malte Larsen

Malte Larsen

Malte Larsen. Arkivfoto

Socialdemokratiet (A), 53 år, gift med Lise-Lotte, far til seks, farfar til to. Vester Boulevard 29, Randers Opstillingskreds: Randers Nord. Mere end 30 års erhvervserfaring inden folketinget; Landmand, sygehusportør, lærer.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg bakker op om byrådets beslutning om den klimabro, der løser mange af byens udfordringer. Mit arbejde er at skaffe statslige midler. En østlig forbindelse er en rigtig god ambition, som jeg i folketinget har arbejdet aktivt for. Det bliver en stor opgave, som vi efterfølgende må tage fat på.«

Lene Prip-Sørensen

Lene Prip-Sørensen. Arkivfoto

Venstre (V), 41, Hald, Gjerlev. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Ja, jeg støtter etableringen af klimabroen.«

Lars Axel Nielsen

Lars Axel Nielsen. Arkivfoto

Nye Borgerlige (D), 51 år, Øster Tørslev. Byrådsmedlem. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Klimabroen er et kommunalt anliggende, da den forbinder kommuneveje. Jeg mener ikke, at den gavner trafikken i og omkring Randers, da det ikke giver mening at trække al trafikken ind til centrum, for derefter at sprede den igen. Et østbro-projekt vil efter min mening være bedre, og da den forbinder statsveje vil det være staten, der skal finansiere den. Det bliver ikke en nem opgave, men mit motto er “du har først tabt, når du giver op”.«

Anders Pedersen

Anders Pedersen. Arkivfoto

Enhedslisten (Ø), 28 år, Harridslev. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg er meget imod klimabroen. Det er mere en klimabelastningsbro. Jeg mener ikke, at det er den rigtige løsning for Randers og slet ikke der, hvor den skal bygges.«

Louise Brown

Liberal Alliance (I) 41 år, Lassesminde 9, 8960 Randers SØ. Opstillingskreds: Østjyllands Storkreds, medlem af Liberal Alliance i Randers og Favrskov.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg er ikke afvisende overfor en klimabro.«

Nick Zimmermann

Nick Zimmermann (DF) Foto: Kian Johansen

Dansk Folkeparti (O) 28 år, Gjerlev. Formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers og formand for Randers Kommunes trafiksikkerhedsråd. Arbejder til dagligt som lager- og logistikoperatør på Aarhus Universitetshospital. Forlovet med Kristina og far til Mads.
Opstillingskreds: Randers Syd og Randers Nord.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg støtter begge forbindelser over fjorden. Jeg har som eneste kandidat opstillet i Randers Kommune lavet et udspil sammen med Morten Messerschmidt omkring at hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så vil vi allerede ved første finanslov kæmpe for at staten betaler for begge forbindelser over fjorden, det er det eneste rimelige.«

Rasmus Bøgh Vinther

Rasmus Bøgh Winther

Enhedslisten (Ø) Studerende, Randers. Opstillingskreds: Randers Syd.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Helt overordnet er jeg imod nye vejbyggerier fordi det alt andet lige kun medfører mere trafik. Det har man vidst siden 1930’erne, så det er en kæmpe bjørnetjeneste vi gør hinanden der. Jeg støtter ikke klimabroen. Jeg vil meget hellere have at vi bruger mange af de penge på at forbedre den offentlige transport og får folk rykket ind i bussen. Fx ved at etablere busbaner eller BRT ud af Aarhusvej. HVIS, der skal være en ny forbindelse over Randers Fjord, så jeg hellere en Østbro. Men jeg vil som sagt fremfor alt prioritere midlerne til offentlig transport.«

Rebecca Marie Johansson

Rebecca Marie Johansson

Radikale Venstre (B) 21 år, Skelvangsvej , Randers NV. Opstillingskreds: Randers nord og Randers Syd.

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg et for klimabroen, da det er det mest fornuftige, realistiske og den bedste løsning for Randers.«