Endnu en gang bliver det svært at finde plads til alle. Det skal nok kunne lade sig gøre, men det bliver på et hængende hår.

AF CECILIE BISGAARD

Snart er den – måske – gal igen. Endnu engang har Randers Kommune udsigt til ikke at kunne opfylde pasningsgarantien. Hvis alt flasker sig, kan der dog findes pladser til alle, men kapaciteten vil stadig være under pres. Det skriver forvaltningen i en orientering til Børne- og Familieudvalget.

I september og oktober har der ikke været problemer, og det vil der heller ikke være i november. Det har og er altså muligt at tilbyde alle børn i alderen nul til fem år en dagtilbudsplads i det pasningsdistrikt, som de bor i. Børn er i den periode kun blevet tilbudt en plads i et andet distrikt, hvis forældrene selv har ønsket det.

Men det har også kun lige kunnet lade sig gøre. I pasningsdistriktet Sydvest er der 1. november kun én ledig plads tilbage for de nul- til toårige, og i pasningsdistriktet Sydøst er alle pladserne til børn i samme alder fyldt fra den samme dato. Der er altså nul ledige pladser tilbage i distriktet.

Børn må flytte distrikt

Det betyder, at problemerne begynder at melde sig fra 1. december. Her vil der i alt være fem pladser for lidt til de nul- til toårige i distrikterne Sydvest og Sydøst. Der er dog 27 ledige pladser i de andre tre distrikter, og derfor vil de børn, der er ”tilovers” blive tilbudt en plads i en af de distrikter, der har ledig kapacitet.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 besluttede byrådet i oktober at ændre på definitionen af pasningsgaranti. Før var forældrene garanteret en dagtilbudsplads til deres barn i det distrikt, som de var bosiddende i. Randers Kommune er delt ind i fem pasningsdistrikter: Midt, Nordvest, Nordøst, Sydvest og Sydøst.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Kapacitet på nul-til-to-års-området 1. januar

Pasningsdistrikt Midt mangler to pladser

Pasningsdistrikt Nordvest har 15 ledige pladser

Pasningsdistrikt Nordøst har fire ledige pladser

Pasningsdistrikt Sydvest har en ledig plads

Pasningsdistrikt Sydøst mangler 27 pladser

Hvis der 1. januar findes plads i børnehaverne til 13 børn fra Sydøst, vil man dog kun mangle 14 pladser i det distrikt.

Dette gælder ikke længere. Nu er børnene i stedet garanteret en plads i en institution et sted i hele Randers Kommune, og derfor kan man risikere, at ens barn havner i en institution, der ligger langt fra hjemmet.

Dog har man vedtaget, at hvis der ikke er plads i ens eget pasningsdistrikt, så skal forældrene tilbydes en plads så tæt på hjemmet som overhovedet muligt, og så snart der bliver en ledig plads i hjemdistriktet, skal de pågældende forældre tilbydes den. Dette har indtil nu været en midlertidig løsning, som politikerne nu har gjort permanent.

Ni børn for meget

Efter nytår opstår de rigtig store problemer så. Her mangler der nemlig ikke bare pladser på distriktsniveau. Her mangler der pladser til de nul- til toårige børn på kommunalt niveau.

1. januar vil der være 27 børn i Pasningsdistrikt Sydøst og to børn i Pasningsdistrikt Midt, som ikke kan få en dagtilbudsplads i hjemdistriktet. Der skal derfor findes plads til dem andre steder.

Problemet er bare, at der kun er 20 ledige pladser til de 29 børn. Lige nu er der altså på papiret ni børn på nul til to år, som ikke kan få en dagtilbudsplads til 1. januar. Dog er det ikke helt så slemt i virkeligheden, og det kommer vi tilbage til.

Reddet på målstregen

Tre- til fem-års-området kommer også til at opleve et stigende pres til 1. januar. Dog ikke lige så slemt som ved de mindste børn. Efter nytår er der nemlig kun én ledig plads i pasningsdistrikt Sydøst, og samtidig er der 13 børn fra distriktet, der lige nu går i en institution, hvor der ikke er tilknyttet en børnehave. Det betyder, at de ikke har fået en børnehaveplads endnu, og derfor mangler der i virkeligheden 12 pladser i distriktet. Der er dog masser af ledige pladser i de andre distrikter, så man skal nok finde en plads til børnene.

De nævnte 13 børn figurerer stadig som indmeldte i et dagtilbud til børn i alderen nul til to år på oversigten for 1. januar. Og det er også derfor, at der ikke er nogen af dem, der har ”taget” den ene ledige plads, der er tilbage i distriktet.

Fakta: Kapacitet på tre-til-fem-års-området 1. januar

Pasningsdistrikt Midt har 17 ledige pladser

Pasningsdistrikt Nordvest har 59 ledige pladser

Pasningsdistrikt Nordøst har 48 ledige pladser

Pasningsdistrikt Sydvest har 36 ledige pladser

Pasningsdistrikt Sydøst har én ledig plads

I Sydøst er der dog 13 børn, der på nuværende tidspunkt ikke er visiteret til en børnehaveplads, selvom de får brug for den til januar. Det betyder, at der reelt mangler 12 pladser.

Hvis de 13 børn fra 1. januar bliver tilbudt en børnehaveplads i et andet pasningsdistrikt end hjemdistriktet, så vil det samtidig frigive 13 ekstra pladser til de nul- til toårige i Pasningsdistrikt Sydøst – og det betyder, at der dermed vil være plads til de ni børn, som lige nu ser ud til at være ”i overskud” på nul-til-to-års-området.

Det betyder dog, at der kun vil være fire ledige pladser i hele Randers Kommune til børn i alderen nul til to år.

Hurtige udvidelser

Det er altså lykkedes i denne omgang at finde plads til alle de børn, der står på garantiventelisten. Men da der stadig er et stor pres på kapaciteten i forhold til pasning af især de mindste børn, besluttede byrådet før sommerferien, at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, så der inden 31. januar vil være flere pladser, end der er nu.

Man vil udvide kapaciteten ved at foretage om- og tilbygninger i seks daginstitutioner. Det skal i alt øge kapaciteten på området med 55 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser.

10 vuggestuepladser i Børnehuset Bækkestien i Dronningborg er allerede taget i brug. 14 vuggestuepladser i KFUM’s Institutioner (selvejende institution) er klar i løbet af november og december.

De sidste 31 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser forventes at blive taget i brug i løbet af første kvartal næste år.

På længere sig vil man løse pladsproblemerne med at bygge to nye institutioner i Munkdrup og Dronningborg.

Fakta: Sådan vil man på kort sigt udvide kapaciteten

Byrådet har besluttet at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet med 55 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser.

Det vil man gøre ved at foretage om- og tilbygninger ved følgende eksisterende institutioner:

Børnehuset Bækkestien (10 ekstra vuggestuepladser)

Kristrup Børnehus (11 vuggestuepladser)

Børnehuset Skovdalen (15 børnehavepladser)

Børnehuset Midgaard (7 vuggestuepladser)

Børnehuset Æblehaven (13 vuggestuepladser)

KFUM’s Institutioner (14 vuggestuepladser)