Af Malte Larsen, folketingskandidat for Socialdemokratiet, Vester Boulevard 29, Randers

I denne valgperiode er det lykkes at skabe mange resultater for udviklingen i hele Danmark.

Vi har også skabt en del resultater for vores område. Vigtigst har været udligningsreformen, der har tilført Randers Kommune cirka 80 millioner kroner årligt. Forestil dig hvor svært det ville have været at få enderne til at nå sammen uden disse penge.

Også cykelstier, støjværn og forbedrede tilslutningsanlæg er det lykkes at trække i vores retning.

Men der brug for mere.

Hver dag kæmper frustrerede bilister i tusindvis med manglende kapacitet på E45. Tre spor er en bydende nødvendighed hele vejen til Randers Nord.

Hver dag skal randrusianere, der rejser syd for Aarhus med toget, vente på at toget ”vender” på Aarhus H. Jeg har konstateret, at man passerer det samme punkt vest for Aarhus H med cirka 14 minutters mellemrum på togturen sydpå. Læg dertil at antallet af afgange nord for Aarhus halter kraftigt – særligt i ydertimerne.

Randers har brug for statslige investeringer i en tredje forbindelse over fjorden. Byrådet har prioriteret en klimabro. Længere ud i fremtiden bør en østforbindelse indgå i vores fælles strategiplan. Uanset projekt er det vigtigt med statslige penge til vores infrastruktur.

Cykelstier langs statsvejene er også en del af de vigtige prioriteringer. Tryghed og fremkommelighed er med til, at flere vælger den tohjulede. Transportministeriet har tidligere beregnet, at samfundsgevinsten ved at cykle en kilometer kan opgøres til otte kroner.

Vi er langt med udrulning af hurtige internetforbindelser, men stadig ikke i mål.

Du kan gøre en forskel. Du kan sende dit folketingsmedlem til Christiansborg med et stærkere mandat. For udover at argumenter og samfundsøkonomi vejer tungt, bliver der også skævet til den opbakning, MF’ere har fået med hjemmefra, når projekterne prioriteres.

Sammen kan vi sikre, at Randersområdet får vores andel af de statslige investeringer.

Stem personligt.