Trampesti kan være på vej om cirka tre år på begge sider af Randers Fjord.

ANETTE BONDE

Med udgangspunkt fra Randers kan man om nogle få år nyde Randers Fjord ad en trampesti både til Udbyhøj og til Uggelhuse.

Stien anlægges på private lodsejeres jord, og der forestår derfor et stort dialogarbejde med relevante lodsejere. Det vurderes, at der er tale om et tre-årigt projektforløb med start januar 2023.

Punktet var på dagsordenen ved september-mødet i erhvervs- og planudvalget.

»Stien bliver anlagt, selvom lodsejer ikke er med på ideen. Der hvor lodsejer ikke vil være med, bliver ruten en anden. Så det er helt frivilligt, om lodsejer vil være med,« fortæller Claus Berggren, formand for erhvervs- og planudvalget.

Understøtter andre indsatser

Trampestien vurderes at kunne tiltrække en del flere gæster til Randers Kommune, og den flugter de mål og handlinger, der er beskrevet i kommunens erhvervs- og turismepolitik, blandt andet fremme af udviklingen af outdoorturisme, flere endags-turister, øget tilflytning til kommunen, og værdi for de borgere der bor her i forvejen.

Tal fra Visit Aarhus viser, at 56 procent af dem, der besøger Østjylland søger oplevelser i naturen.

Det vurderes at trampestien også vil understøtte mange andre indsatser i kommunen. Det er blandt andet Flodbyen Randers, Naturpark Randers Fjord, Gudenåsamarbejdets mål med at etablere et samlet stiforløb langs hele Gudenåen, samarbejdsprojektet ’Tidsrejsen’ mellem Randers Regnskov, Randers Naturcenter og Museum Østjylland, det landsdækkende initiativ ’Bevæg dig for livet’, og områdefornyelsen i de to fjordbyer Albæk og Mellerup.

Fra Udbyhøj til Floes

Det er målet, at få etableret en samlet rekreativ forbindelse på nordsiden af Randers Fjord fra Randers By til Udbyhøj Nord, samt en tilsvarende sammenhængende forbindelse på sydsiden af Randers Fjord fra Randers By til Floes/Uggelhuse. Denne vil understøttes af mindre lokale stisløjer.

Prisen for trampestien er sat til 2.160.000 kroner, og de fleste af pengene er på plads. Erhvervs- og planudvalget bevilgede ved sit seneste møde 600.000 kroner, SPOR i Landskabet har tilkendegivet sin opbakning med tilsagn om råd og vejledning samt økonomisk støtte på 480.000 kroner. Også Kultur og Fritid, LAG Randers-Favrskov, Områdefornyelse i Mellerup og Albæk, og Randers kommunes landdistriktsudvalg vil være med til finansiering.