Der bygges en Ny Havnevej og derfor ændres der en del på vejføringen omkring Ørneborgvej og Grenåvej.

KIAN JOHANSEN

Den del af Ørneborgvej, der ligger tættest på Grenåvej, er nu spærret for gennemkørsel for altid. Og nu skal du snart finde hen til Kristrup Engvej for at komme på Randers Affaldsterminal. Det oplyser Randers Kommune.

I første omgang vil det fortsat være muligt at køre til genbrugspladsen fra Grenåvej og via Ørneborgvej. Men så snart Randers Kommune har lavet en ny ind- og udkørsel, bliver der i stedet adgang til genbrugspladsen via Kristrup Engvej.

Ørneborgvej skal omlægges til Ny Havnevej og føres henover den tidligere autoforhandler og der, hvor der tidligere på en pantstation.

Mellem Romalt Boulevard og Grenåvej er Vandmiljø Randers gået i gang med kloakering. Det arbejde forventes at være uden gener for trafikanterne fra 2. december. Derefter graves der i rabatten helt frem ind i 2023.

Derefter fortsætter Randers Kommune arbejdet med at etablere den nye vej til havnen, der bliver koblet på det overordnede vejnet ved krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Og vejen bliver etableret således, at den i fremtiden kan blive direkte forbundet med den kommende Klimabro.

Ny Havnevej ventes at være klar til brug i foråret 2023 og skal forbedre adgangen til den nye Randers Havn med en god vejforbindelse til E45. Vejen har også betydning for realiseringen af Flodbyen og på sigt – når Klimabroen er etableret – vil Ny Havnevej bidrage til at aflaste trafikken på Randers Bro.