Der bliver stadig arbejdet på, hvordan man vil finde de manglende pladser, så alle, der er skrevet på garantiventelisten, kan få deres plads.

AF CECILIE BISGAARD

1. februar mangler der igen daginstitutionspladser til børn i nul- til to-års-alderen. Det skriver Randers Kommunes forvaltning i en orientering til Børne- og Familieudvalget. I hvert fald er der ikke fundet tilstrækkeligt med pladser, men det arbejdes der nu på.

I december og januar er der ikke problemer med at finde pladser til alle. I december kan alle børn endda få en plads i det pasningsdistrikt, som de er bosiddende i.

For børn i alderen tre til fem år er der ikke nogle pladsproblemer. På kommuneplan er der pladser nok til alle i både december, januar og februar. Ligesom med de små børn er der i december endda plads til, at alle børn kan få en daginstitutionsplads i det pasningsdistrikt, som de bor i. Det ser lige nu ud til, at det kun er børnehavebørn i pasningsdistriktet Sydøst, der i januar og februar kan risikere at få tilbudt en plads i et andet pasningsdistrikt end deres hjemdistrikt, da der er nul ledige pladser tilbage i distriktet efter nytår.

Lige nu er forvaltningen ved at finde ud af, om de kan skabe flere pladser til børnehavebørn i Sydøst ved et flytte en eller flere børnehavegrupper til ledige lokaler på Kristrup Skole.

»De børn, der eventuelt vil blive flyttet til skolen, vil være børn, der skal begynde i førskolen på skolen 1. marts 2023,« skriver forvaltningen til udvalget.

Der mangler 16 pladser

Tidligere garanterede Randers Kommune, at man kunne få en daginstitutionsplads i det pasningsdistrikt, som man bor i (kommunen er del op i fem distrikter). På grund af pladsproblemer har politikerne valgt at ophæve den garanti, så nu kan forældre risikere at skulle køre på tværs af kommunen for at aflevere og hente deres barn i børnehave eller vuggestue. Men hvis man bliver tilbudt en plads uden for sit hjemdistrikt, så skal det være så tæt på hjemmet eller forældrenes arbejdsplads som muligt, og når der bliver en ledig plads i hjemdistriktet, bliver barnet tilbudt den plads. Det skriver forvaltningen i et notat til udvalget.

Ændringen har været nødvendig for at finde pladser nok til alle. Det er det, der gør, at der er pladser nok i Randers Kommune til alle børn i december og januar, samt pladser nok til de tre- til femårige i februar.

Men den ændring har altså ikke været nok til at finde pladser til alle børn i alderen nul til to år i februar. I pasningsdistrikterne Midt, Sydvest og Sydøst er der henholdsvis syv, fem og 21 børn, der ikke er plads til inden for distrikterne. I de resterende to distrikter (Nordvest og Nordøst) er der kun 17 ledige pladser.

Det betyder, at forvaltningen skal finde 16 pladser mere i kommunen, hvis der skal være pladser nok til alle fra 1. februar. Det arbejde er som sagt i gang, men forvaltningen har ikke skrevet i deres orientering til Børne- og Familieudvalget, hvordan de vil finde de sidste pladser.

På længere sigt er der allerede vedtaget flere små og store kapacitetsudvidelser, som du kan læse mere om i faktaboksen.

FAKTA: Kapacitetsudvidelser, der allerede er på vej

Udvidelse af Børnehuset Bækkestien. Forventet klar 1. marts 2023
Udvidelse af Kristrup Børnehus. Forventet klar 1. marts 2023
Udvidelse af Børnehuset Skovdalen. Forventet klar andet kvartal af 2023
Udvidelse af Børnehuset Midgaard. Forventet klar andet kvartal af 2023
Udvidelse af Børnehuset Æblehaven. Forventet klar andet kvartal af 2023
Udvidelse af KFUMs Institutioner. Allerede taget i brug
Om- og udbygning af Minimax. Forventet klar 1. december 2023
Ny daginstitution i Munkdrup. Forventet klar 1. januar 2024
Ny daginstitution i Dronningborg. Forventet klar 1. januar 2025