Magnus’ tankstation i Råsted bliver nu ubemandet, fortæller energiselskabet DCC Energi, der kommer til at stå for driften.

Du har måske tanket hos afdøde Magnus Madsen, der døde af kræft tidligere i år. Siden 1989 havde han stået for Shell tankstationen i Råsted og satte til salg sidste oktober og i marts fortalte han her i Din Avis om sin kræftsygdom og om drømmen om at være mere sammen med sin familie og sine børnebørn.

Det nåede han knap nok, før kræften tog ham.

Og efter længere tids uklarhed omkring den fortsatte drift for Shell tankstationen i Råsted er en fremtidig aftale om stationen nu helt på plads. Fra 1. december lukker den nuværende butik, og anlægget fortsætter som en ubemandet Shell Express tankstation med bilvask.

Det fortæller Søren Møller Maretti, direktør for mobilitet i DCC Energi, i en pressemeddelelse.

De pårørende til Magnus Madsen har solgt tankstationen. Og efter aftale med den nye ejer, så overtager energiselskabet DCC Energi, der står bag Shell tankstationerne herhjemme, fra den 1. december driften af tankanlægget.

Ubemandet anlæg

I den forbindelse lukker butikken, mens både tankanlæg og vaskehal videreføres som et ubemandet Shell Express anlæg.

»Det er på en rigtig trist baggrund, at vi nu overtager den daglige drift af Shell i Råsted. Magnus, som ejede stationen, var en fantastisk forhandler, der knoklede for sit livsværk. Derfor har det ligget både os, den nye ejer og familien til Magnus meget på sinde, at vi skulle finde en god model for at drive tankstationen videre, når det nu ikke kunne lade sig gøre at fortsætte driften af butikken i det nuværende setup. Det bliver nu i form af et ubemandet anlæg, hvor vi fortsat vil kunne tilbyde Shell Bilvask foruden alt Shells brændstof. Vi vil gerne sige en kæmpe tak til medarbejderne for at have ført butikken videre i Magnus ånd til det sidste,« siger Søren Møller Maretti.

Holde fast i ånden

Ændringerne til et ubemandet anlæg betyder, at betalingen for både bilvask og brændstof fremover alene sker ved standerne ude på forpladsen. Men Søren Møller Maretti understreger, at der stadig vil være løbende opfølgning med kontrol, rengøring, osv. på stationen fra DCC Energis side.

»Vi har et rigtig godt team, der i forvejen tager sig af vores 65 ubemandede Shell Express anlæg. Så selv om lukningen af butikken naturligvis vil gøre, at en del af det liv, der har været på stationen, forsvinder, så vil tankstationen stadig blive drevet professionelt. Vi håber naturligvis, at vi kan holde fast i lidt af den ånd, som den tidligere ejer havde, selv om det aldrig bliver det samme,« siger han.

Med lukningen af butikken i Råsted er den nærmeste bemandede Shell tankstation nu Shell i Helsted. Hertil kommer bilvasken og det separate lastbilanlæg med diesel og AdBlue.

kijo