Styrelse har godkendt kommunens ansøgning om at give 35 lejere en hjælpende hånd.

AF CECILIE BISGAARD

35 familier har fået en tidlig julegave. De kan nemlig se frem til, at deres husleje bliver midlertidigt nedsat. Det skriver Randers Kommunes forvaltning til Socialudvalget.

Kommunen søgte i slutningen af september Bolig- og Planstyrelsen om tilskud til at nedsætte huslejen midlertidigt i 35 ”almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed”.

I midten af oktober blev den ansøgning godkendt.

I et brev, der er underskrevet af chefkonsulent ved Bolig- og Planstyrelsen Klavs Odgaard Christensen, skriver han, at Randers Kommune har lov til at nedsætte huslejen for 23 boliger allerede i år. Fra årsskiftet kan man så nedsætte husleje i yderligere 12 boliger.

Der er to krav

Af brevet fremgår det, at Randers Kommune via puljemidlerne fra Bolig- og Planstyrelsen kan give et årligt tilskud på 15.592 kroner pr. bolig. Det svarer til 1.299,33 kroner om måneden. Der står også, at tilskuddet skal ydes fuldt ud i fire år, hvorefter man over en fem år lang periode vil nedtrappe tilskuddet til de 35 boliger.

Tilskuddet kan ifølge brevet fra Bolig- og Planstyrelsen gives til familier, der bor i boliger, hvor huslejen (uden tilskuddet) ligger på mellem 4.500 kroner og 5.000 kroner om måneden eksklusiv forbrug.

Herudover må boligen ikke ligge i et udsat boligområde eller i et forebyggelsesområde. Hvis boligen ligger i et område, der, efter der er givet tilsagn om huslejenedsættelse, bliver kategoriseret som udsat, fortsætter man med at få nedsat sin husleje.

Det vil være Den Boligsociale Enhed i Randers Kommune i samarbejde med boligforeningerne, Ydelseskontoret og Center for Psykiatri og Udsatte, der skal beslutte, i hvilke 35 boliger huslejen midlertidigt skal nedsættes.

Forvaltningen skriver til Socialudvalget, at Den Boligsociale Enhed hver måned får lister fra Randers Bolig og Lejerbo over de beboere, der ikke har betalt deres husleje. Sagsbehandlerne går så i gang med at finde ud af, om man kan finde en løsning på den manglende betaling. Det kan for eksempel være en afdragsordning, en enkeltydelse, en administrationsordning, en anden bolig – eller nu også en huslejenedsættelse.