Efter nytår vil Randers Kommune ikke længere have en daginstitution, der er forbeholdt børn af ukrainske flygtning.

AF CECILIE BISGAARD

Tidligere på året valgte Randers Kommune at genåbne institutionen Børnenes Hus i Fårup, så man kunne bruge den som dagtilbud til børn af ukrainske flygtninge. Det gjorde man blandt andet for at skabe trygge rammer for flygtningefamilierne, og fordi man ville sikre sig, at der var kapacitet nok til at tage imod børnene i et dagtilbud, så kommunen stadig kunne opfylde pladsgarantien.

Men institutionen i Fårup har hele tiden været en midlertidig løsning, og med afsæt i en ”faglig vurdering af muligheden for at opretholde pædagogisk kvalitet i tilbuddet sammenholdt med et perspektiv på driften af institutionstilbuddet, udfases Børnenes Hus fra årsskiftet,” skriver kommunens forvaltning i en orientering til Børne- og Familieudvalget.

Lige nu er otte børn tilknyttet Børnenes Hus. Seks af dem er vuggestuebørn, og de sidste to er i børnehave-alderen. Den ene skal endda starte i skole til næste år. De fleste af børnene bor i den centrale del af Randers, og de bliver hver dag transporteret til og fra daginstitutionen i taxabus.

Flyttes til Dronningborg

Den store spredning i børnenes alder udfordrer ”muligheden for aldersjævnbyrdige lege og muligheden for at spejle sig i jævnaldrende”, og det er en af grundene til, at forvaltningen har vurderet, at børnegruppen er for lille. De mener heller ikke, at der er udsigt til, at børnetallet blandt ukrainske flygtning vil stige inden for den nærmest fremtid.

Derfor lukker man altså institutionen. I stedet bliver alle otte børn tilbudt en plads i Børnehuset Midgaard, der ligger i Dronningborg langs Bækkestien.

Den pædagog, pædagogmedhjælper og de to ukrainske pædagogiske medarbejdere, der var ansat i Børnenes Hus, bliver også tilbudt at flytte til Dronningborg-institutionen, så ”de gode relationer, børnefællesskabet, de kendte og trygge medarbejdere fortsat udgør rammen og fundamentet omkring børnene og deres forældre,” skriver forvaltningen i deres orientering til udvalget.